Sökning: "Thomas Hylland"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Thomas Hylland.

 1. 1. Among the interculturalists : an emergent profession and its packaging of knowledge

  Författare :Tommy Dahlén; Thomas Hylland Eriksen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social anthropology; Socialantropologi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven : Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd

  Författare :Johanna Dahlin; Peter Aronsson; Axelsson Bodil; Thomas Hylland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Second World War; Cultural Memory; Ritual; Russia; St Petersburg; Heritage; Uses of the Past; Human Remains; Memory Politics; Andra världskriget; Ryssland; S:t Petersburg; historiebruk; kulturellt minne; ritualer; kulturarv; mänskliga kvarlevor; minnespolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker minnespraktiker kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna i över två år. På fronterna runt den omringade staden rasade under drygt två år hårda strider. LÄS MER

 3. 3. Tiden har haft sin gång : Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen

  Författare :Mirjaliisa Lukkarinen Kvist; Erik Olsson; Anna-Liisa Närvänen; Thomas Hylland-Eriksen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; Sweden Finns; minority; identity; belonging; home district; network; aging; life course; Haapajärvi; Eskilstuna; Äldrevård; Sverigefinnar; minoritet; identitet; tillhörighet; hemort; nätverk; åldrande; livslopp; Haapajärvi; Eskilstuna; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Studien handlar om identitet och tillhörighet. Dess syfte är att studera hur personer som migrerat i unga år och som har bott i det ´nya´ landet i flera årtionden identifierar sig, var de känner sig vara tillhöriga och vilka slags band de utvecklar genom åren dels till den gamla hemorten och dels till den nya hemorten. LÄS MER

 4. 4. Den allrakäraste fienden : Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

  Författare :Ainur Elmgren; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; västerlandets bålverk; främling; frände; mellankrigstiden; media; kulturelit; bildning; press; bilden av; identifikation; den andra; fiende; nationell identitet; svenskhet; finskhet; Finland; Sverige; stereotyping; stereotyp; nationalism; historia; autoexotism; självexotism; antisemitism; xenofobi;

  Sammanfattning : This thesis studies stereotypes of Sweden and Swedishness in the Finnish press 1918–1939. It maps the genealogy of the images and analyzes the use of stereotypes. In newly independent Finland, the press conveyed debates about national values and political goals. LÄS MER

 5. 5. Norges Våpen : Cultural Memory and Uses of History in Norwegian Black Metal

  Författare :Christopher Thompson; Erik Lindberg; Mikael Byström; Benjamin Martin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Norwegian black metal; cultural memory; nationalism; national romanticism; uses of history; popular music; egalitarian individualism; likhet; Norway; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation examines uses of history and expressions of cultural memory in Norwegian black metal. Formed in the late 1980s and early 1990s, Norwegian black metal seemed at odds with many of the stereotypes of Norway. LÄS MER