Sökning: "Thomas Björling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thomas Björling.

  1. 1. Synthesis and characterisation of Zintl hydrides

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi

    Författare :Thomas Björling; Dag Noréus; Yvonne Andersson; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Zintl hydrides; BaGa2H2; SrAl2H2; SrAlSiH; BaAlSiH; CaAlSiH; SrGa2H2; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi; Structural Chemistry; strukturkemi;

    Sammanfattning : The synthesis, structural characterisation and the properties of the Zintl hydrides AeE2H2 and AeAlSiH (Ae = Ba, Ca, Sr; E = Al, Ga, In, Si, Zn) are reported. The first hydride in this class of compounds is SrAl2H2 which was discovered under an experiment by Gingl, who hydrogenated SrAl2 at various temperatures. LÄS MER