Sökning: "Thomas Öst"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thomas Öst.

  1. 1. Livsstilsförändringar och "grön" teknik : Om relationen mellan ekonomisk och ekologisk rationalitet i miljöpolitiken

    Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

    Författare :Thomas Öst; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2007]
    Nyckelord :Sociology; analytic dualism; dialectical conflict; ecological modernisation; energy saving measures; explanatory critique; lifestyle changes; logical contradiction; sustainable development; Sociologi; Sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : This dissertation is a study on the contemporary environmental policy discourse called ecological modernisation and especially on eco-modernist social theory. Its central tenet on the (forthcoming) simultaneous existence of economic rationality and ecological rationality constitutes the primary object of an ‘explanatory critique’. LÄS MER