Sökning: "Thessaly"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Thessaly.

 1. 1. A city on a hill cannot be hidden: Function and symbolism of Ancient Greek akropoleis

  Författare :Robin Rönnlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antik historia; Klassisk arkeologi; akropolis; acropolis; citadel; hillfort; fortifications; polis; city state; Ancient Greece; archaeology; monumentality; Thessaly; Boeotia;

  Sammanfattning : En akropolis (plur. akropoleis), en befäst kulle högt över en antik grekisk stad, utgör en av de mest välkända vyerna från antiken, men ingen har än studerat akropoleis systematiskt. LÄS MER

 2. 2. Early pottery in Greece : a technological and functional analysis of the evidence from Neolithic Achilleion, Thessaly

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Claude Björk; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Vaser; Teknisk analys; Achilleion; Neolitisk tid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Internal erosion in embankment dams fluid flow through and deformation of porous media

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :J. Gunnar I. Hellström; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strömningslära; Fluid Mechanics;

  Sammanfattning : A basic understanding of fluid flow through a porous media facilitates a comprehensive understanding of internal erosion in embankment dams. Hence, it is necessary to reveal the detailed seepage flow, the flow-induced forces acting within the porous media and the fluid flow deformation of the porous media. LÄS MER