Sökning: "The Swedish Model"

Visar resultat 1 - 5 av 3010 avhandlingar innehållade orden The Swedish Model.

 1. 1. Den svenska förvaltningsmodellen : Parlamentarisk debatt om förvaltningens roll i styrelseskicket

  Författare :Helena Wockelberg; Jörgen Hermansson; Shirin Ahlbäck-Öberg; Torbjörn Larsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; public administration; constitutional debate; The Swedish Model of Administration; discretion; delegation; corporativism; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and critically examine the parliamentary debate on the role of administrative agencies in Sweden during the period 1975–2000. What views on delegation, administrative discretion and steering tools are advocated by the Swedish political parties? Which is the proper role of administrative agencies in a democracy? The author suggests that agencies might be perceived as obedient tools or as counter powers. LÄS MER

 2. 2. Svenskans artikelsystem : En genomgång av artikelbruket i vuxenspråket och en modell för analys av bruket i barnspråket

  Författare :Kristina Svartholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; svenska; artikelsystemet; barnspråk; Swedish language; Svenska språket; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sälen och Jägaren : De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv

  Författare :Ann-Catrine Edlund; Jan Nilsson; Nils Storå; Kerstin Norén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages; Swedish dialects; cognitive semantics; cognitive anthropology; conceptual system; cultural model; knowledge system; categorization of seals; seal hunting; Swedish language; Svenska språket; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : In the North Scandinavian area of investigation, which is in focus in this dissertation, seal-hunting has been an important means of livelihood from prehistoric times up to the present. The Swedish-speaking seal-hunters' conceptual system for seal during the 20th century is analysed here. LÄS MER

 4. 4. Vägen till Beirut : Svenska handelsfrämjande åtgärder i Libanon 1920-1975

  Författare :Ahmad Hussein; Magnus Lindmark; Hans Jörgensen; Peter Hedberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Economic history; Middle East; the Arab World; mandated power; mandate; superpowers; Cold War; Lebanon; Sweden; trade; trade policy; trade promotion; business establishment; networks; the Uppsala model; the Swedish Ministry of Foreign Affairs; the General Export Association of Sweden; the Swedish Trade Council; LM Ericsson; Ekonomisk historia; Mellanöstern; Arabvärlden; mandatmakt; mandatland; supermakter; Kalla kriget; Libanon; Sverige; handel; handelspolitik; handelsfrämjande åtgärder; företagsetablering; nätverk; Uppsalamodellen; Sveriges Utrikesdepartement; Sveriges Allmänna Exportförening; Sveriges Exportråd; LM Ericsson; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis investigates Swedish trade promotion in Lebanon from 1920 to 1975. The aim is to increase knowledge about how actors in a small open western economy tried to develop their economic interests in an emerging market characterized by great uncertainty. LÄS MER

 5. 5. Handskriftens materialitet : Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3)

  Författare :Agnieszka Backman; Henrik Williams; Lasse Mårtensson; Inger Lindell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Material Philology; Manuscript Studies; manuscript culture; late mediaeval; Old Swedish; Cod. Holm. D 3; the Eufemiavisor; Flores och Blanzeflor; Herr Ivan Lejonriddaren; romances; amen; structuring strategies; quire signatures; paratext; materialfilologi; handskriftskultur; semedeltida; handskrift; fornsvenska; Cod. Holm. D 3; Eufemiavisorna; Flores och Blanzeflor; Herr Ivan Lejonriddaren; riddarromaner; amen; strukturerande strategier; läggsignaturer; paratext; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation contains a study of the multitext manuscript Codex Holmiensis D 3 based in Material Philology and its focus on the material conditions underlying manuscripts. The aim of the investigation is to describe D 3 in order to increase understanding of its material conditions including content and circumstance of copying, as well as its use and purpose. LÄS MER