Sökning: "The Multidimensional Fatigue Inventory-20 MFI-20"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden The Multidimensional Fatigue Inventory-20 MFI-20.

 1. 1. Fatigue och återhämtning efter hjärtinfarkt

  Författare :Ulla Fredriksson-Larsson; Eva Brink; Pia Alsén; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Coping strategies; fatigue; grounded theory; myocardial infarction; nursing; person-centeredness; psychometric evaluation; Rasch analysis; stress; symptom assessment; symptom experience; symptom research; The Multidimensional Fatigue Inventory-20 MFI-20 ; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Fast and efficient acute medical treatment of myocardial infarction (MI) has developed during recent years and has resulted in a reduced number of days spent in hospital and increased survival. To optimize persons’ recovery, secondary preventive strategies are important. LÄS MER

 2. 2. Fatigue och återhämtning efter hjärtinfarkt

  Författare :Ulla Fredriksson-Larsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Fatigue; Myocardial infarction; Symptom experience; Psychometric evaluation; Coping strategies; grounded theory; nursing; Rasch analysis;

  Sammanfattning : ABSTRACT Fast and efficient acute medical treatment of myocardial infarction (MI) has developed during recent years and has resulted in a reduced number of days spent in hospital and increased survival. To optimize persons’ recovery, secondary preventive strategies are important. LÄS MER