Sökning: "Thórdis Gísladóttir"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thórdis Gísladóttir.

  1. 1. "Íslendingar eiga ad kunna sitt módurmál" : Språkvanor och språkattityder hos en grupp isländska invandrare i Mellansverige

    Författare :Thórdis Gísladóttir; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Invandrare; språk; språkattityder; svenska språket; språkvariation; islänningar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER