Sökning: "Text och bild"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden Text och bild.

 1. 1. Valretorik i text och bild En studie i 2002 års svenska valaffischer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Orla Vigsö; Orla Vigsø; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; political communication; rhetoric; discourse analysis; posters; political marketing; argumentation; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Posters have been used in political communication for more than a century, and are still an important element in the election campaigns. However, few studies have been devoted to the way in which text and image work together in order to obtain the rhetorical goal of making voters vote for a specific party. LÄS MER

 2. 2. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 3. 3. Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken Jean Claude Arnault, Katarina Frostenson och Rut Hillarp

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Anette Almgren White; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature interpretation; photo poetry; intermediality; narratives; narration; Fotolyrik; intermedialitet; semiotik; poesi och fotografisk bild; text- och bildrelationer; narration; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This bipartite thesis presents and implements an intermedial model for co-reading poems and photographs in paper books, a genre I call photo poetry. A survey of the genre in Sweden was carried out and presented in a selected bibliography in my licentiate thesis. LÄS MER

 4. 4. Tekniskt sett av kvinnor kvinnors examensarbeten på civil- och bergsingenjörsutbildningarna Tekniska Högskolan i Luleå 1971-1993

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Udén; Luleå tekniska universitet.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en monografi uppbyggd kring frågan ”Vad är teknik?”. Syftet är att skapa inblick om teknik sett ur kvinnors perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Tarot : New age i bild och berättelse

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Magnus Gudmundsson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; science faith; rational irrational; rituals; motion; movements; discourse; cultural reserves; illustrations; narration; intertextuality; text; divination; new age; tarot; individual experience; religious beliefs; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : In the course of my dissertation work, I have sought knowledge about what New Age is, contains, and conveys by looking at practice and rhetoric, how the participants act and reason regarding their commitment, as well as how the contents of the field is discussed. I have put an emphasis on the small details: the objects, the rituals, and the narrating. LÄS MER