Sökning: "Tet-ON OFF"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tet-ON OFF.

  1. 1. Construction of Adenovirus Vectors for Studies of Protein Function and RNA Interference

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Saideh Berenjian; Uppsala universitet.; [2006]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; Adenovirus; viral vectors; VA RNAI II; RNAi; Tet-ON OFF; RNA splicing; Mikrobiologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Microbiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Mikrobiologi;

    Sammanfattning : During an adenovirus infection the accumulation of alternatively spliced mRNAs is subjected to a tight temporal regulation. The IIIa protein is a structural protein expressed exclusively late after infection. LÄS MER