Sökning: "Teresia Rindefjäll"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Teresia Rindefjäll.

  1. 1. Democracy Beyond the Ballot Box : Citizen Participation and Social Rights in Post-Transition Chile

    Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

    Författare :Teresia Rindefjäll; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chile; right to health; social rights; rights-based approach; citizen-state relations; power; citizen participation; democracy; democratisation; Latin America; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad betyder egentligen demokratisering för medborgaren i termer av möjligheter för deltagande i och inflytande över socio-politiska processer? Denna fråga står i centrum för föreliggande avhandling. Den våg av demokratiseringsprocesser som svept över utvecklingsvärlden under de senaste decennierna har medfört ökad frihet för miljontals människor och givit upphov till en rik akademisk litteratur. LÄS MER