Sökning: "Telecommunication engineering"

Visar resultat 1 - 5 av 215 avhandlingar innehållade orden Telecommunication engineering.

 1. 1. Presence Design : Mediated Spaces Extending Architecture

  Författare :Charlie Gullström; Katja Grillner; Halina Dunin-Woyseth; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architectural design and theory; presence design; presence research; mediated space; mediated presence; remote presence; mediated interaction; audiovisually extended architecture; media space; design friction; hybrid space; virtual space; tele presence; transdisciplinary; mutual gaze; mediated gaze; spatial montage; tertium quid; active spectatorship; shared mediated space; offscreen space; lateral and peripheral awareness; framing; transparency.; Architecture; Arkitektur; Human communication; Kommunikation mellan människor; Telecommunication; Telekommunikation; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to design-led research and addresses a readership in the fields of architecture as well as in media and communications. In juxtaposing the tools of the designer (e.g. LÄS MER

 2. 2. Electromagnetic noise generated in the electrified railway propulsion system

  Författare :Kelin Jia; Rajeev Thottappillil; Hans Bängtsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electromagnetic compatibility; railway; propulsion system; shielded cable; transmission line; Electrical engineering; Elektroteknik; Telecommunication; Telekommunikation; SRA - Transport; SRA - Transport;

  Sammanfattning : The electromagnetic compatibility (EMC) problem in the railway propulsion system is a significant safety issue of high concern. The problems can be caused by any part of the propulsion system as well as any combination of the sub systems. Simulation is a fast economical way to understand the system and to predict the EMC performance. LÄS MER

 3. 3. On Distributed Optimization in Networked Systems

  Författare :Björn Johansson; Mikael Johansson; Asuman Ozdaglar; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; convex optimization; resource allocation; networked systems; peer-to-peer; distributed optimization; Telecommunication; Telekommunikation; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Numerous control and decision problems in networked systems can be posed as optimization problems. Examples include the framework of network utility maximization for resource allocation in communication networks, multi-agent coordination in robotics, and collaborative estimation in wireless sensor networks (WSNs). LÄS MER

 4. 4. Radio Frequency Power Amplifiers : Behavioral Modeling, Parameter Reduction, and Digital Predistortion

  Författare :Magnus Isaksson; Peter Händel; José C. Pedro; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Telecommunication; Telekommunikation; Electronics; Elektronik;

  Sammanfattning : This work considers behavioral modeling, parameter-reduction, and digital predistortion of radio frequency power amplifiers. Due to the use of modern digital modulation methods, contemporary power amplifiers are frequently subjected to signals characterized by considerable bandwidths and fast changing envelopes. LÄS MER

 5. 5. Modeling Analog to Digital Converters at Radio Frequency

  Författare :Niclas Björsell; Peter Händel; Niclas Keskitalo; Linus Michaeli; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ADC; Analog to Digital Converters; Signal processing; Telecommunication; Telekommunikation; Electronics; Elektronik;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om att ta fram beteendemodeller av analog till digital omvandlare avsedda för tillämpningar i radiofrekvensområdet. Det gäller tillämpningar inom telekommunikation men även in test- och mätinstrument där omvandlingen från analoga till digitala signaler ofta är en prestandamässig flaskhals. LÄS MER