Sökning: "Teknik Och Samhälle. Institutionen För Ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade orden Teknik Och Samhälle. Institutionen För Ekonomi.

 1. 1. A Piece of the Puzzle : Essays on Accessibility, Transport Infrastructure and Distribution

  Författare :Anders Bondemark; Anders Wretstrand; Niek Mouter; Henrik Andersson; Karin Brundell-Freij; Trafik och väg; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The price we pay : Essays on distribution and transport

  Författare :Anders Bondemark; Karin Brundell-Freij; Anders Wretstrand; Henrik Andersson; Trafik och väg; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Manegen är krattad : Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

  Författare :Lena Forsberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om betydelsen av företagsamhet och ledarskap med utgångspunkt från stallmiljö. Syftet är att undersöka stallet som en möjlig ledarskap- och entreprenörsskola och även undersöka hur stallmiljön kan utmana könsstereotyper i relation till ledarskap och entreprenörskap. LÄS MER

 4. 4. Konst och marknad : en studie av resursanskaffningens inverkan på konstnärlig produktion

  Författare :Rickard Wahlberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to assess the influences of the procurement of resources within artistic production. The thesis consists of two studies. Study I has dealt with the programme planning for a Swedish theatre. LÄS MER

 5. 5. Qualification Aspects in Design for Additive Manufacturing : A Study in the Space Industry

  Författare :Christo Dordlofva; Anna Rönnbäck Öhrwall; Peter Törlind; Ola Isaksson; Carolyn Conner Seepersad; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Additive Manufacturing; Design for Additive Manufacturing; Qualification; Design for Qualification; Space Industry; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : The aim of this research is to further the understanding of implications for product development and qualification when introducing additive manufacturing (AM) in the context of the space industry. Increased availability of AM machines and alluring potentials such as design freedom and cost-efficient product development and manufacturing has led to a rapid growth in the use of AM. LÄS MER