Sökning: "Teachers understanding"

Visar resultat 1 - 5 av 485 avhandlingar innehållade orden Teachers understanding.

 1. 1. Ecological understanding : a space of variation

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Britta Carlsson; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis aims at increasing the knowledge of ecological understanding. For this purpose a phenomenographic approach, founded on the theory of variation, is adopted. As a means of expanding the outcome space, a Vygotskian approach to learning is also applied. LÄS MER

 2. 2. Understanding learning and learning for understanding Exploring medical students' personal understandings of learning tasks and experiences of learning and understanding in medicine

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Anna Bonnevier; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Approaches to learning; experiences of learning; higher education; high-quality understanding; medical student learning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The central concern of the thesis is to problematise the complexity of the relationship between student learning and the teaching-learning environment in medicine as experienced by students. The thesis argues that learning material presented to students offers only potential for learning. LÄS MER

 3. 3. Use of Digital Technologies in Education The Complexity of Teachers' Everyday Practice

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Sadaf Salavati; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cognitive Mapping; compulsory school education; digital technologies; focused ethnography; teachers; Soft Systems Methodology; Systems Thinking; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : In this dissertation the complex, dynamic, contextual and multi-dimensional practice of teachers’ use of digital technologies in their everyday work has been illustrated and presented. The research draws upon the experience of teachers and school leaders from two compulsory schools as well as representatives from the municipal Department of Education and IT-unit within a municipality in the south of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Ulla Lundgren; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical cultural awareness.; citizenship education; curriculum theory; national guidelines; language teachers; intercultural communicative competence; Intercultural understanding; culture in foreign language teaching and learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER

 5. 5. When mathematics teachers focus discussions on slope Swedish upper secondary teachers in a professional development initiative

  Detta är en avhandling från Växjö : Faculty of Technology, Linnaeus university

  Författare :Anna Bengtsson; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher professional development; upper secondary mathematics teachers; collegiality; slope; rate of change; teaching culture; community of practice; learning study; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The shift towards collegiality is a new setting for many teachers. Most teachers work alone, in isolation from their colleagues and collegial collaboration requires organisational structures. LÄS MER