Sökning: "Teacher education and education work"

Visar resultat 1 - 5 av 347 avhandlingar innehållade orden Teacher education and education work.

 1. 1. Educational Software in Engineering Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Stockholms universitet.; Högskolan i Borås.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedagogik; Education; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER

 2. 2. Between Modern Schooling and Cultural Heritage : Education and Ethnicity in Southwest China

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Wei Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02-06]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modern schooling; Cultural heritage; Ethnic minority education; Teacher; Teacher education; Teacher educator; Multicultural education; Internal Orientalism; Xishuangbanna 西双版纳 ; Qianjiang 黔江 ; Dai 傣族 ; Tujia 土家族 ; China;

  Sammanfattning : Sedan slutet av 1970-talet har Kina upplevt en anmärkningsvärd socioekonomisk utveckling. Tendensen till marknadifiering och modernisering försvagade kulturellt rotade livsstilar och allt fler etniska minoritetsgrupper i Kina har börjat betrakta traditionell kultur som irrelevant för deras försörjning och framtid samt i viss utsträckning också har börjat ta avstånd från dessa. LÄS MER

 3. 3. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 4. 4. Dialogues on the Net - Power structures in asynchronous discussions in the context of a web based teacher training course

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Annette Johnsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; minority; cultural background; sex; ethnicity; gender; age; socio-economic; dialogicity; web based; computer based; CMC; net based; asynchronous; CSCL; teacher education; power structures; dialogues; Group work; team work; symbolic capital; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; group work;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to investigate the interaction processes that occur in group dialogues when teacher students work in small groups, using net based asynchronous dialogues to solve a problem in the area of environmental sustainability. More specifically, the interest is to determine whether students’ net based dialogues give rise to patterns of dominance/subordination similar to those observed in face-to-face situations. LÄS MER

 5. 5. Teachers' work in times of restructuring: On contextual influences for collegiality and professionality

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Katarina Samuelsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers work; educational restructuring; collegiality; professionality; institutional logics;

  Sammanfattning : The research in this thesis is situated in the intersection of teachers’ work and contexts of education. It departs from an interest in contextual influences on teachers’ work and professionality under restructuring. LÄS MER