Sökning: "Teach"

Visar resultat 1 - 5 av 170 avhandlingar innehållade ordet Teach.

 1. 1. Lära för skrivundervisning : En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius-Swärd; Per Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 2. 2. Med uppgift att lära : om matematikuppgifter som en resurs för lärande

  Författare :Jonas Jäder; Johan Lithner; Mathias Norqvist; Anna Teledahl; Frode Rønning; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; task; mathematical problem; textbook; problem solving; reasoning; beliefs; mathematical challenge; upper secondary school; Matematikuppgift; Matematiskt problem; Problemlösning; Lärobok; Matematiskt resonemang; Gymnasieskolan; Utmaningar; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Education and Learning; Utbildning och lärande; Task;

  Sammanfattning : Elevers möjligheter att utveckla sin kunskap i matematik påverkas av de uppgifter de arbetar med. Det är möjligt att göra en distinktion mellan rutinuppgifter och matematiska problem. En rutinuppgift är en uppgift som en elev kan lösa genom att använda en välbekant metod, eller genom att imitera en förlaga. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa om det ofattbara : En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning

  Författare :Ylva Wibaeus; Sven Hartman; Ola Halldén; Klas-Göran Karlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching and learning history in school; Holocaust as a field of knowledge; teachers’ intentions; students understanding; historical consciousness; fundamental democratic values; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main purpose is to study the meaning that teachers give the Holocaust as a field of knowledge; the subsequent nature of their teaching; and how it is understood by the students. In connection to this, the purpose is also to discuss the potential of developing a historical consciousness among the students as well as the possibility of bringing insights into the importance of fundamental democratic values. LÄS MER

 4. 4. Learning to Teach and Teaching to Learn : Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  Författare :Pernilla Nilsson; Claes Ericsson; Christopher Clark; J.H. van Driel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Lärarutbildning; Lärarstudent; Ämnesdidaktisk kunskap; Social sciences; Socialvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis concerns the process of student teachers´ learning to teach primary science and is based on four studies involving primary science student teachers during their teacher education program. The overall question that the thesis intends to investigate is in which ways student teachers’ learning about teaching can be illustrated and understood in terms of the critical aspects that are experienced within their teaching and learning practices. LÄS MER

 5. 5. ”Välkommen till 3a!” : – En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum

  Författare :Christa Roux Sparreskog; Eva Sundgren; Gunilla Sandberg; Karin Sheikhi; Åsa Wedin; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; cultural and linguistic heterogeneous school; language focused teach-ing; literacy development; multilingual; teaching strategies; third grade; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Title: ”Welcome to 3a!”– An ethnographic case study on language-focused teaching in a linguistically and culturally heterogenic classroom The overall aim of this ethnographic case study is to study language-focused teaching in a multicultural Swedish school and a third grade composed of pupils with different linguistic and cultural backgrounds. The study focuses on the support of multilingual pupils offered by teachers and educators, on what didactic choices teachers make and what didactical methods are used during reading and writing lessons and on what language-focused teaching strategies the teachers and educators use. LÄS MER