Sökning: "TdR-incorporation"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet TdR-incorporation.

  1. 1. Factors Affecting Rates of Change in Soil Bacterial Communities

    Detta är en avhandling från Marie Pettersson, Högbovägen 1F, 227 31 Lund, Sweden

    Författare :Marie Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; Plant ecology; Växtekologi; bacteriology; Microbiology; DGGE; PLFA; TdR-incorporation; function; structure; tolerance; adaptation; pH; soil bacterial community; temperature;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jorden i vår natur är en mycket komplex miljö som innehåller en mängd olika organismer. Bland dessa är bakterier och svampar av störst betydelse eftersom de står för en stor del av nedbrytningen av olika ämnen. Jordbakterierna utför t.ex. LÄS MER