Sökning: "Tarja A. Juhola"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tarja A. Juhola.

  1. 1. High frequency multichip modules : materials, design and fabrication techniques

    Författare :Tarja A. Juhola; KTH; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER