Sökning: "Tandläkare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet Tandläkare.

 1. 1. Att vara en tandläkare i folktandvården

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University. Faculty of Odontology

  Författare :Cecilia Franzén; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; identitet; tandläkare; ekonomisk styrning; New Public Management;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur tandläkare som arbetar i folktandvården konstruerar sin yrkesidentitet i yrkeslivet. En bakgrund till avhandlingen är att folktandvården både har människors goda munhälsa som mål och att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. LÄS MER

 2. 2. Good work for dentists : ideal and reality for female unpromoted general practice dentists in a region of Sweden

  Detta är en avhandling från Faculty of Odontology, Malmö university

  Författare :Karin Hjalmers; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Medicine; tandläkare; kvinnor; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Female unpromoted general practice dentists (GPDs) in the Public Dental Health Service (PDHS) constitute about one fourth of all working dentists in Sweden. Unpromoted means that the position is without managerial functions. According to many reports, they have a problematic psychosocial work situation. LÄS MER

 3. 3. Produktion, produktivitet och kostnader i svensk tandvård

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ingvar Westerberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1987]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public dental care; Private dental care; Productivity; Production function; Economic systems; Tandläkare; Tandvård; Tandvårdskostnader;

  Sammanfattning : The thesis contains projects at a national as well as a clinical level.On a national level a study is made of productivity in adult dental care in both its private and its public·sectors. LÄS MER

 4. 4. Occupational health risks in dentistry - musculoskeletal disorders and neuropathy in relation to exposure to physical workload, vibrations and mercury

  Detta är en avhandling från Ingrid Åkesson, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetsjukhuset, 221 85 Lund

  Författare :Ingrid Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prospective follow-up study .; cross-sectional; inclinometer; electrogoniometer; EMG; physical exposure; tactilometry; physical examination; diagnoses; neck upper limb; sensorineural; Key words: Dentistry; musculoskeletal; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tandvårdens arbetsmiljö innehåller ett stort antal riskfaktorer som anses medföra exponering som genom sin skadliga inverkan kan ge upphov till symptom och på längre sikt ohälsa. Det gäller såväl fysiska, kemiska som psykosociala faktorer. LÄS MER

 5. 5. Job satisfaction and emotional work tasks : dentists in Sweden and Denmark

  Detta är en avhandling från Faculty of Odontology, Malmö University

  Författare :Kamilla Bergström; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Sammanfattning : The thesis consists of two papers which are based on a research project called ‘Good Work’. The overall aim of the Good Work project was to use dentistry as an example of work which has close relations with patients at its core. LÄS MER