Sökning: "Tandläkare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet Tandläkare.

 1. 1. Att vara en tandläkare i folktandvården

  Författare :Cecilia Franzén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; identitet; tandläkare; ekonomisk styrning; New Public Management;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur tandläkare som arbetar i folktandvården konstruerar sin yrkesidentitet i yrkeslivet. En bakgrund till avhandlingen är att folktandvården både har människors goda munhälsa som mål och att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. LÄS MER

 2. 2. Good work for dentists : ideal and reality for female unpromoted general practice dentists in a region of Sweden

  Författare :Karin Hjalmers; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tandläkare; kvinnor; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Kvinnliga obefordrade allmäntandläkare i Folktandvården utgör cirka en fjärdedel av alla yrkesverksamma tandläkare i Sverige. Enligt många rapporter har denna grupp en besvärlig psykosocial arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Produktion, produktivitet och kostnader i svensk tandvård

  Författare :Ingvar Westerberg; Bengt Jönsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public dental care; Private dental care; Productivity; Production function; Economic systems; Tandläkare; Tandvård; Tandvårdskostnader;

  Sammanfattning : The thesis contains projects at a national as well as a clinical level.On a national level a study is made of productivity in adult dental care in both its private and its public·sectors. LÄS MER

 4. 4. Occupational health risks in dentistry - musculoskeletal disorders and neuropathy in relation to exposure to physical workload, vibrations and mercury

  Författare :Ingrid Åkesson; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prospective follow-up study .; cross-sectional; inclinometer; electrogoniometer; EMG; physical exposure; tactilometry; physical examination; diagnoses; neck upper limb; sensorineural; Key words: Dentistry; musculoskeletal; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to focus on the occupational health risks in dentistry with emphasis on musculoskeletal disorders in the neck and upper limbs and neuropathy in the hands, in relation to exposure to physical workload, vibration and mercury. An increased high frequency of long-lasting and wide-spread musculoskeletal symptoms in the neck and shoulder regions (58-75% during the past 12 months) was found in dentists and dental hygienists compared to different referent groups; furthermore, wrist/hand (46-59%) and hip (19-27%) disorders as well in female dentists and dental hygienists. LÄS MER

 5. 5. Job satisfaction and emotional work tasks : dentists in Sweden and Denmark

  Författare :Kamilla Bergström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två studier som utgår från projektet ”Det goda arbetet”. Det överordnade syftet med projektet Det Goda Arbetet var att använda tandvård som ett exempel på ett arbete där relationerna med patienterna utgör arbetets kärna. LÄS MER