Sökning: "Talent allocation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Talent allocation.

  1. 1. Essays on the Acquisition of Skills in Teams

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Thomas Ericson; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk teori; ekonomisk politik; ekonometri; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; household production; human-capital investment; hold-up; sports; Team; ekonomiska system;

    Sammanfattning : This thesis consists of three theoretical essays on the acquisition of skills in teams. The first essay deals with the training and recruitment of football players in the European Soccer leagues. LÄS MER