Sökning: "Tagore"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Tagore.

  1. 1. En yogi kommer till stan : indisk religiositet i svensk skönlitteratur med särskild tonvikt på Dan Anderssons författarskap

    Författare :Olavi Hemmilä; Margareta Petersson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Dan Andersson; Schopenhauer; Kipling; theosophy; Bhagavadgita; Tagore; Sri Ananda Acharya; psychology of religion; mysticism; India; litteraturvetenskap; Literature;

    Sammanfattning : A Yogi Comes to Town: Indian religious thinking as reflected in Swedish fiction with special focus on the works of Dan Andersson. This dissertation presents a basic survey of the interest in Indian religious thinking as it is manifested in Swedish fictional literature over the years, with special emphasis on an analysis of the works of Dan Andersson. LÄS MER