Sökning: "TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade orden TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring.

 1. 1. Arbetarfamiljen och det nya hemmet : Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stehag : Symposion graduale

  Författare :Sten O Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; arbetarkultur bostadsbyggande socialhygienism; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Housing; Working-Class Culture; Social Hygienism; Modem Architecture; Construction Workers; Social-Democratic Ideology; Mid war Gothenburg;

  Sammanfattning : Early on the Liberal Public of the nineteenth century draw attention to thehousing problem of the poor. In Gothenburg model tenments, build by wealthy philantropists, became the normal solution. In 1S89 the first Swedish, scientific and socialhygenic study of the housing problem, were made in Gothenburg. LÄS MER

 2. 2. Kön och teknik i förändring : Svenska kvinnors patenterade uppfinnande 1885 - 1998

  Detta är en avhandling från Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Linköping

  Författare :Ann-Christin Nyberg; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Technology and social change; Teknik och social förändring; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi; Teknik; uppfinnande; patent; kön; genus; Sverige; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arkitektur och social ingenjörskonst : Studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ulf Sandström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Architecture; Town Planning; Housing Research; Technocracy; Social Engineering; Technology Studies; Politics; Functionalism; Bibliographies; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Artefacts are by definition artificial objects: human creations whose form and function are the result of planned actions. It would appear reasonable to assert that our attitude towards artefacts reveals specific sides of our personality and social organization. LÄS MER

 4. 4. Gammal är äldst : En studie om teknik i äldre människors liv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Britt Östlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elderly; Ageing and technology; technology in everyday life; telephone; television; safety alarm; Home Shopping-terminal; user-perspective; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Äldre; telefon; trygghetslarm; handla hemma; vardag; kontext;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av en etnografisk studie där äldre människors användning av teknik relateras till deras vardagliga kontext och till deras livslånga vana av tekniskanvändning och teknisk förändring. Två i vardagen välintegrerade teknologier - telefonen och televisionen - och två teknologier de fått i hög ålder - trygghetslarmet och handla hemma terminal - fokuseras. LÄS MER

 5. 5. Maskin och idyll : teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam

  Detta är en avhandling från Malmö : Liber

  Författare :Martin Kylhammar; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1985]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis analyses the writers August Strindberg and Verner von Heidenstam approach to, and interpretation of, modern society and the technological civilization. Strindbergs criticism of civilization is first expressed in political, later in religious terms: he examines critically negative consequences of modernity – for nature, man and society. LÄS MER