Sökning: "TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor.

 1. 1. Making sense of contested illness : Talk and narratives about chronic fatigue

  Detta är en avhandling från Linköping : Tema Kommunikation

  Författare :Pia Bülow; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; chronic illness; CFS; illness narratives; illness experience; narrative analysis; sense-making; interaction; identity; morality; temporalization; co-narration; storytelling; discursive management; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; kroniskt trötthetssyndrom; patienter;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to study how people suffering from chronic fatigue (usually Chronic Fatigue Syndrome, CFS) make sense of their medically unexplained and invisible illness. Due to the vagueness and indefinable character of this illness, it becomes disputed and doubted in many contexts. Thus, I call it a contested illness. LÄS MER

 2. 2. Från idé till gestaltningsförslag fallstudie från Projekt Konstpaus

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Ulrika Florin; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 3. 3. The significance of view of life in persons with Alzheimer's disease

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anders Westius; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; identity; life story; view of life; interview; phenomenological hermeneutics; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Making it possible for persons with Alzheimer‟s disease (AD) to retain a sense of identity and personal worth during the process of the disease poses a great challenge to caregivers. The objective of the study was to investigate if the view of life of persons with AD could be understood in the frame of their life story and to elucidate the role of view of life in connection to their sense of identity. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av budskap Fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Carina Andersson; Mälardalens högskola.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationsdesign; kommunikation; gränssnittsdesign; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Innovation och design;

  Sammanfattning : När användbarheten studeras av den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm kan det framkomma vad som fungerar effektivt och korrekt. I sådana sammanhang förs sällan någon diskussion om hur den information som presenteras kommunicerar med en användare. LÄS MER

 5. 5. Human interaction as a model for spoken dialogue system behaviour

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna Hjalmarsson; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Engineering physics Acoustics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Akustik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : This thesis is a step towards the long-term and high-reaching objec-tive of building dialogue systems whose behaviour is similar to a human dialogue partner. The aim is not to build a machine with the same conversational skills as a human being, but rather to build a machine that is human enough to encourage users to interact with it accordingly. LÄS MER