Sökning: "TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn.

 1. 1. De vanartade barnen : Mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903 - 1925

  Författare :Maria Sundkvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of Childhood; Family Strategies; History from Below; Children s Culture; Child Saving; Children s Welfare Board; Juvenile Delinquency; Social Welfare; Resistance; Social Control; barn; barndom; tvångsomhändertagande; socialhistoria; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study deals with the children, parents and authorities ofNorrktsping at the beginning of the twentieth century, and with the social and cultural consequences of a new law concerning child welfare. It focuses on the effects of the new legislation on the children and their families. LÄS MER

 2. 2. Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn : Om barn och barnproblem vid en rådgivningsbyrå i Stockholm 1933-1950

  Författare :Ulf Jönson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of Childhood; Child Guidance; Welfare State; Professionalization; Psychology; Psychiatry; Upbringing; Education; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In 1933 an advice and counselling bureau was established in Stockholm by the Childrens Welfare Board. This initiative was partly inspired by the mental health movement and the American child guidance clinics and the aim was to use the latest insights in psychiatry and psychology in order to offer advice and support for parents and other "upbringers of children" or, with a more cogent formulation, to "bring up the upbringers". LÄS MER

 3. 3. Att ha barn med är en god sak : Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet

  Författare :Anne-Li Lindgren; Bengt Sandin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of childhood; childhood and media; media history; notions of citizenship; Swedish Folkhem and welfare state; democratisation; nationalism; education; Barndom; historia; medborgarskap; medier; folkhemspolitik; nationell identitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur samhället presenterades för barn via skolradion och Folkskolans barntidning under 1930-talet. I avhandlingen granskas hur såväl barnen som medierna i sig gjordes till redskap i den ideologiska striden om välfärdsstatens förändring och innebörder under 1900-talet. LÄS MER

 4. 4. Göra pappa med barn : Den svenska pappapolitiken 1960-1995

  Författare :Roger Klinth; Bengt Sandin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; parenthood; masculinity; history of fatherhood; family politics; equal status politics; Pappaledighet; Sverige; föräldraledighet; familjepolitik; faderskap; jämställdhet; fäder; politik; män; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Parenthood; Masculinity; History of fatherhood; Family politics; Equal status politics; Föräldraledighet; Familjepolitik; Faderskap; Jämställdhet; Fäder; Politik; Män;

  Sammanfattning : This study gives a historical perspective on the Swedish parental leave and the political vision of equal parenthood. The aim is to point out thespecific conditions for male citizenship. LÄS MER

 5. 5. Stadens barn på landet : Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden

  Författare :Ann- Charlotte Münger; Bengt Sandin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of Children and Childhood; Century of Children; Summer Holiday Camps; History of Below; Hegemonic Process; Cultural Order; Cultural Analysis; Civilisation; Welfare State; Barnkolonier; Historia; Sverige; Stockholm; 1800-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In the year 1883 Sweden established its first summer holiday camp. The journey out into the archipelago with schoolchildren from one of the Stockholm parishes marked the beginning of a new sphere of activity within both the philanthropic sphere and in the area of preventive medicine. LÄS MER