Sökning: "TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi.

 1. 1. Generation, stability and migration of montmorillonite colloids in aqueous systems

  Författare :Sandra García García; KTH.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bentonite; montmorillonite; colloid stability; colloid migration; geological disposal; nuclear waste; granitic fractures; ; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry Environmental toxicology; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi Miljötoxikologi; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Surface and colloid chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Yt- och kolloidkemi; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Sammanfattning : In Sweden the encapsulated nuclear waste will be surrounded by compacted bentonite in the granitic host rock. In contact with water-bearing fractures the bentonite barrier may release montmorillonite colloids that may be further transported in groundwater. LÄS MER

 2. 2. Influence of metallic fission products and self irradiation on the rate of spent nuclear fuel-matrix dissolution

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sara Nilsson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling behandlar effekten av två inneboende egenskaper (fissions produkter och egenbestrålning) hos utbränt kärnbränsle på hastigheten för strålningsinducerad upplösning av bränslematris (UO2). I ett framtida djupförvar kommer det utbrända kärnbränslet att deponeras 500 meter ner i berggrunden i en reducerande miljö. LÄS MER

 3. 3. Redox Chemistry in Radiation Induced Dissolution of Spent Nuclear Fuel from Elementary Reactions to Predictive Modeling

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Olivia Roth; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Sammanfattning : The focus of this doctoral thesis is the redox chemistry involved in radiation induced oxidative dissolution of spent nuclear fuel and UO2 (as a model substance for spent nuclear fuel). It is shown that two electron oxidants are more efficient than one electron oxidants in oxidative dissolution of UO2 at low oxidant concentrations. LÄS MER

 4. 4. Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ella Ekeroth; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiation; radiolysis; UO2; spent nuclear fuel; radicals; oxidants; reductants; rate constants; dissolution; H2O2; H2; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna doktorsavhandling berör oxidativ upplösning av UO2 (som modellsubstans för utbränt kärnbränsle) orsakad av radiolys av vatten samt effekten av H2 på denna denna process.Hastighetskonstanter för oxidation av UO2-pulver med olika oxidanter såsom H2O2 har bestämts experimentellt. LÄS MER

 5. 5. The effect of solid state inclusions on the reactivity of UO2 A kinetic and mechanistic study

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Martin Trummer; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Sammanfattning : The release of radionuclides is a key process in the safety assessment of a deep geological repository for spent nuclear fuel. A large fraction of the release is assumed to be a consequence of dissolution of the fuel matrix, UO2. In this doctoral thesis, the kinetics and the mechanisms behind oxidative U(IV) dissolution were studied. LÄS MER