Sökning: "TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade orden TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap.

 1. 1. Management och motstånd Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomi

  Författare :Henrietta Huzell; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Management; resistance; restructuring; conflict; Public sector organisation; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This case study focuses on the intentions of public sector transformation. In particular, on a Swedish public authority, the National Rail Administration (NRA) this is studied and analysed. As in other parts of the Swedish public sector, the management of this authority is planning and executing ‘marketisation’ reforms. LÄS MER

 2. 2. Project Becoming and Knowing Trajectories. An Epistemological Perspective on Human and Nonhuman Project Making

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Camilla Niss; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi; project; knowing; project making; nonhuman agency; knowing trajectory;

  Sammanfattning :  In our ‘projectified’ and ‘knowledge-intensive’ society, industrial projects have been proposed as important “journeys of knowledge creation” or “places for knowledge integration”. To date, such perspectives have mainly used traditional cognitive and contextual theories of knowledge and have thus mostly been focused on human actors and their interaction. LÄS MER

 3. 3. Tjänstemötet Interaktionens kommersiella, byråkratiska och social logik

  Detta är en avhandling från Universitetsbiblioteket, Karlstad University Press

  Författare :Annika Åberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; service encounter; social interaction; insurance business; institutional roles; asymmetrical interaction; relational talk; instrumental talk; conversational analysis;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is interaction in the service encounter. The aim is to describe and explain the service encounter interaction with a special focus on the social and organisational context. LÄS MER

 4. 4. Självständighetens livsform(er) och småföretagande tillämpning och utveckling av realistisk livsformsanalys

  Detta är en avhandling från Universitetsbiblioteket, Karlstad University Press

  Författare :Tuula Bergqvist; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Life mode analysis; independent life mode; small firms; entrepreneurship; trust; flexibility; commodity and service production; expansion;

  Sammanfattning : Varför är det problematiskt för många små företag att växa? Varför uppstår det problem i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare i små företag? Är små företag av naturen flexibla på grund av sin storlek? Används begreppet flexibilitet på rätt sätt i småföretagssammanhang? I studien tillämpas realistisk livsformsanalys på det empiriska området småföretagande för att kunna besvara dessa frågor. Det som utmärker livsformsanalys är dess förklaringskraft och teorin om livsformer kan användas till att förklara samhälleliga fenomen och processer. LÄS MER

 5. 5. Vad betyder kundfokus? En studie av närhet, kompetens och teknik

  Detta är en avhandling från Universitetsbiblioteket, Karlstad University Press

  Författare :Lars Ivarsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Customer focus; customer orientation; banking; health care; competence; personal relation; technology; price; customer service; service quality; service provider; service management; front line employee; customer focus;

  Sammanfattning : This is a dissertation about customer focus. Customer focus is a concept that can be understood in terms of giving the customer what the customer wants. LÄS MER