Sökning: "TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi.

 1. 1. Kön och teknik i förändring : Svenska kvinnors patenterade uppfinnande 1885 - 1998

  Detta är en avhandling från Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Linköping

  Författare :Ann-Christin Nyberg; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; uppfinnande; patent; kön; genus; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Technology and social change; Teknik och social förändring; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Coal and Oil: The Dark Monarchs of Global Energy Understanding Supply and Extraction Patterns and their Importance for Future Production

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Höök; Kjell Aleklett; David Rutledge; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; oil production; coal production; depletion rate; forecasting; energy supply; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; NATURAL SCIENCES Earth sciences Other earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap Övrig geovetenskap; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Physical planning; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Fysisk planläggning; TECHNOLOGY Engineering physics Other engineering physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Övrig teknisk fysik; Physics with specialization in Global Energy Resources; Fysik med inriktning mot globala energiresurser;

  Sammanfattning : The formation of modern society has been dominated by coal and oil, and together these two fossil fuels account for nearly two thirds of all primary energy used by mankind.  This makes future production a key question for future social development and this thesis attempts to answer whether it is possible to rely on an assumption of ever increasing production of coal and oil. LÄS MER

 3. 3. Automated Computer Systems for Manufacturability Analyses and Tooling Design Applied to the Rotary Draw Bending Process

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers Reproservice

  Författare :Joel Johansson; Staffan Sunnersjö; Ulf Sellgren; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Design For Manufacturability; Design Automation; Rotary Draw Bending; and Knowledge-based Engineering KBE ; TECHNOLOGY Other technology; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Intensive competition on the global market puts great pressure on manufacturing companies to develop and produce products that meet requirements from customers and investors. One key factor in meeting these requirements is the efficiency of the product development and the production preparation processes. LÄS MER

 4. 4. Communication space Spatial design in manufacturing industry

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers Reproservice

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Yvonne Eriksson; Gabriela Goldschmidt; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER

 5. 5. Berg-och-dalbanan jakten på den heliga G-kraften

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Helena Csarmann; Claes Gustafsson; Alf Rehn; Rolf Solli; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Roller coaster; amusement ride industry; technologies of frivolity; agonistic play; competition.; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER