Sökning: "TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi.

 1. 1. Users, emotions and meaningful things

  Detta är en avhandling från Chalmers tekniska högskola

  Författare :Viktor Hjort af Ornäs; Högskolan i Skövde.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi; Teknik; Technology; product design; affective design; emotions;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kön och teknik i förändring : Svenska kvinnors patenterade uppfinnande 1885 - 1998

  Detta är en avhandling från Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Linköping

  Författare :Ann-Christin Nyberg; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Technology and social change; Teknik och social förändring; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi; Teknik; uppfinnande; patent; kön; genus; Sverige; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Coal and Oil: The Dark Monarchs of Global Energy Understanding Supply and Extraction Patterns and their Importance for Future Production

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Höök; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; oil production; coal production; depletion rate; forecasting; energy supply; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; NATURAL SCIENCES Earth sciences Other earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap Övrig geovetenskap; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Physical planning; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Fysisk planläggning; TECHNOLOGY Engineering physics Other engineering physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Övrig teknisk fysik; Physics with specialization in Global Energy Resources; Fysik med inriktning mot globala energiresurser;

  Sammanfattning : The formation of modern society has been dominated by coal and oil, and together these two fossil fuels account for nearly two thirds of all primary energy used by mankind.  This makes future production a key question for future social development and this thesis attempts to answer whether it is possible to rely on an assumption of ever increasing production of coal and oil. LÄS MER

 4. 4. Forskarstött förändringsarbete i själva verket Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anette Karltun; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 5. 5. Berg-och-dalbanan jakten på den heliga G-kraften

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Helena Csarmann; KTH.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Roller coaster; amusement ride industry; technologies of frivolity; agonistic play; competition.; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER