Sökning: "Systemlösningar"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Systemlösningar.

 1. 1. Elbesparing med pelletkaminer och solvärme i direktelvärmda småhus

  Författare :Tomas Persson; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Pellet; Pellets; Kaminer; Småhus; uppvärmning; Solvärme; Elvärme; konvertering; Biobränsle; Systemlösningar;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how electricallyheated houses can be converted to using wood pellet and solarheating. There are a large number of wood pellet stoves on themarket. Many stoves have a water jacket, which gives anopportunity to distribute the heat to domestic hot water and aradiator heating system. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av pump- och fläktdrifter i byggnader. Elanvändning och systemlösningar

  Författare :Caroline S Markusson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; damper; efficiency; electric energy; authority; demand; control; variable speed; valve; heating; cooling; fans; electric motors; ventilation; pumps;

  Sammanfattning : In this licentiate work the energy savings potential by more efficient pump and fan operation in buildings has been examined. The national savings potential in Sweden has been estimated based on available statistics and on information gained in a limited inventory. The estimated energy use for pump operation in residential and commercial (i.e. LÄS MER

 3. 3. Prefabrication strategies in the timber housing industry : a comparison of Swedish and Austrian markets

  Författare :Tomas Nord; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : The functional-based building regulations issued in 1994/95, made it possible to once again build higher buildings with timber structures in Sweden. At the same time there was a need to make the traditional project- oriented construction process more efficient, with prefabricated building systems and products as one possible solution. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan träkomponenttillverkare och stora byggföretag : en studie av massivträbyggnade

  Författare :Ylva Fredriksson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : Under en lång tid har trä tappat marknad till stål och betong vad gäller stommar för flervåningshus, ett skäl till detta är att bristen på kundfokusering lett till att träindustrins sida halkat efter vad gäller framtagandet av effektiva systemlösningar för husbyggandet och helhetsåtagande gällande kvalitetstänkande. I dagsläget upplever träkomponenttillverkarna att byggföretag väljer att använda sig av andra material, framför allt betong, därför att de är vana vid det, även i situationer där massivträlösningar skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ. LÄS MER

 5. 5. State-of-the-art Integrated Refrigeration Systems in Supermarkets : An Energy Efficiency Evaluation Based on Field Measurements Analysis and Computer Simulations

  Författare :Mazyar Karampour; Samer Sawalha; Björn Palm; Silvia Minetto; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Carbon dioxide CO2 ; Supermarket; Supermarket refrigeration; Trans-critical cycle; Field meas-urements; Computer simulation; System integration; State-of-the-art; Heat recovery; Air condi-tioning; Reference HFC system; Geothermal energy storage; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Supermarkets have become a vital feature of modern society. However, they have significant impact on the environment due to the large amount of refrigerants needed in the refrigeration system, and due to the large energy use in the supermarket, they are the commercial buildings with highest energy intensity. LÄS MER