Sökning: "Syre"

Visar resultat 1 - 5 av 236 avhandlingar innehållade ordet Syre.

 1. 1. Modellatmosfärsanalys av spektrallinjer från syre och väte i röda jättestjärnor

  Författare :Kjell Eriksson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Undersökning av spektra från två gånger joniserat syre, O III, genererade i en theta-pinch-urladdning

  Författare :Sven-Göran Pettersson; Förbränningsfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1982:Pettersson;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 3. 3. Experimental Studies of the Interaction of Atmospheric Aerosol Particles with Clouds and Fogs

  Författare :Göran Frank; Kärnfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; unipolar charger; Physics; DMA; differential mobility analyser; DAA; droplet aerosol analyser; fog microstructure; cloud microstructure; fog droplet; cloud droplet; cloud; fysisk instrumentering; fog; Metrologi; physical instrumentation; Metrology; Kärnfysik; Nuclear physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2001:Frank;

  Sammanfattning : In this work, cloud and fog droplet formation was studied in three joint field experiments. The instrument, the droplet aerosol analyser (DAA), has also been further developed and verified as part of this work. The DAA is an instrument especially developed for studies of cloud and fog droplet formation and growth. LÄS MER

 4. 4. Electrochemical Investigation of the Reaction Mechanism in Lithium-Oxygen Batteries

  Författare :Jonas Lindberg; Göran Lindbergh; Ann M. Cornell; Bryan McCloskey; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Lithium-Oxygen Batteries; Lithium Mass Transport; Oxygen Solubility; Reaction Rate Law; Reaction Mechanism; Electrode Passivation; Ultramicroelectrodes; Electrochemical Quartz Crystal Microbalance; EQCM; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Lithium-oxygen batteries, also known as Lithium-air batteries, could possibly revolutionize energy storage as we know. By letting lithium react with ambient oxygen gas very large theoretical energy densities are possible. LÄS MER

 5. 5. Ecology and evolution of coastal Baltic Sea 'dead zone' sediments

  Författare :Elias Broman; Mark Dopson; Nils Risgaard-Petersen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Baltic Sea; sediment; oxygen; metatranscriptomics; metagenomics; 16S rRNA gene; RNA-seq; dead zone; re-oxygenation; Akvatisk ekologi; Aquatic Ecology;

  Sammanfattning : Since industrialization and the release of agricultural fertilizers began, coastal and open waters of the Baltic Sea have been loaded with nutrients. This has increased the growth of algal blooms and because a portion of the algal organic matter sinks to the sea floor, hypoxia has increased. LÄS MER