Sökning: "Synnöve Clason"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Synnöve Clason.

  1. 1. Die Welt erklären : Geschichte und Fiktion in Lion Feuchtwangers Roman Erfolg

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

    Författare :Synnöve Clason; Stockholms universitet.; [1975]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER