Sökning: "Sympathetic vasoconstriction"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Sympathetic vasoconstriction.

 1. 1. Laser Doppler Perfusion Monitoring and Imaging especially as regards testing for sympathetic nerve function

  Detta är en avhandling från Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

  Författare :Carolin Freccero; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology; wavelength; sympathetic vasodilatation; sympathetic vasoconstriction; sympathetic nerve function; parasympathetic nerve function; laser Doppler perfusion imaging; laser Doppler perfusion monitoring; finger skin blood flow; fibre separation; contralateral cooling; Concentration; Fysiologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet; Diagnostik; Diagnostics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Laser Doppler metoder avsedda för mätning av blodflöde baserar sig på det faktum att fotoner skiftar i våglängd när de träffar blodkroppar i rörelse. Den förändrade våglängden registreras och signalen bearbetas varefter resultatet uttrycks i en godtycklig enhet och anses utgöra ett mått på blodflöde. LÄS MER

 2. 2. Neuropeptide Y Y1 receptor mechanisms in sympathetic vascular control

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Rickard E. Malmström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sympathetic vasoconstriction; neuropeptide Y1 Y; receptor antagonists; BIBP 3226; SR 120107A; ischaemia; pig.;

  Sammanfattning : Neuropeptide Y Yl receptor mechanisms in sympathetic vascular control. By Rickard E. Malmström, 1997. Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institute, S- 17177 Stockholm, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Immunofluorescence Investigation on Neuroendocrine Secretory Protein 55 (NESP55) in Nervous Tissues

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Yongling Li; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NESP55; neuropeptdides; chromogranins; the CAD cell line; rat; spinal cord; sympathetic ganglia; retrograde tracing; immunofluorescence; confocal microscopy; secretory pathway;

  Sammanfattning : The chromogranin family is a group of acidic, soluble, and heat-stable proteins widespread in various neuronal, neuroendocrine and endocrine tissues, where they are subcellullarly located in the secretory granules, participating in the formation of the granules. Extracellularly, chromogranins may act as protein precursors, proteolytically processed to various small bioactive peptides. LÄS MER

 4. 4. Splanchnic perfusion in cardiac surgery

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Anders Thorén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Splanchnic circulation; jejunal mucosal perfusion; laser Doppler flowmetry; cardiopulmonary bypass; cardiac surgery; inotropic agents; gastric tonometry; sympathetic reflex;

  Sammanfattning : Splanchnic ischemia in cardiac surgery is considered a risk factor in the development of the Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS), which is the leading cause of morbidity and mortality in the intensive care unit. Splanchnic ischemia/reperfusion may lead to an injury of the intestinal mucosa and induce a systemic inflammation (SIRS), which is proposed to precede MODS. LÄS MER

 5. 5. Blood Flow in Human Skeletal Muscle The Effect of Adrenaline and the Influence of a Small Muscle Injury

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Torbjörn Vedung; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adrenaline; blood flow; blood redistribution; ischemia; muscle injury; skeletal muscle; strain-gauge plethysmography; sympathetic tone; transmural pressure; 99mTechnetium clearance; tennis elbow; venous compliance; venous occlusion plethysmography; 133Xenon clearance;

  Sammanfattning : A variety of vasoregulatory systems are involved in the complex control of blood flow inhuman skeletal muscle. The interaction between these systems where one system canoverride or modify the other makes blood flow regulation complicated. LÄS MER