Sökning: "Swedish literature"

Visar resultat 21 - 25 av 1982 avhandlingar innehållade orden Swedish literature.

 1. 21. Jag var kvinna Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner

  Detta är en avhandling från Göteborg och Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Hilda Jakobsson; Boel Westin; Claudia Lindén; Jenny Björklund; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Young adult literature; girls’ literature; girls; coming of age; love; heterosexuality; illness; gender; femininity; masculinity; queer theory; temporality; Agnes von Krusenstjerna; L. M. Montgomery; Jean Webster; Berta Ruck; Frances Hodgson Burnett; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The Swedish author Agnes von Krusenstjerna is known for her depictions of girls becoming women, a motif that she returns to again and again throughout her works. Previous academic literature on Krusenstjerna highlights that she writes about girls, maturation, and eroticism, but does not explore what ‘becoming a woman’ means. LÄS MER

 2. 22. Att besvärja döden : Död- och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap 1963-1999

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Yvonne Blomberg; Tom Hedlund; Per Bäckström; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Norén; modern Swedish literature; thematic method; myth interpretation; chronos; kairos; death and resurrection; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : Lars Norén’s poetical world is filled with the living and the dead, history and memory. This study is the first one of its kind that treats myths and religious ideas in Norén’s works. Its aim is to examine the centre of his oeuvre, namely a striving in the texts to heal disintegration and to beseech death in order to maintain a life process. LÄS MER

 3. 23. Den kroppsliga läsningen Bildningsperspektiv på litteraturundervisning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Djamila Fatheddine; Per Bäckström; Christina Olin-Scheller; Silwa Claesson; Eva Hultin; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading literature; Literature education; Embodiment; Bildung; Hermeneutics; Phenomenology; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of reading literature, embodiment and Bildung with a specific focus on literature education in compulsory school. The main purpose of this study is to discuss and problematize literature education in Swedish compulsory schools by focusing on embodiment and Bildung. LÄS MER

 4. 24. Litterära besvär : skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Katarina Bernhardsson; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Carl-Henning Wijkmark.; Anders Paulrud; Sara Mannheimer; Torgny Lindgren; thematic studies; Illness in literature; Literature and Medicine; Medical Humanities; Swedish literature; 21st century literature; Per Olov Enquist; Maria Fagerberg; Åsa Ericsdotter;

  Sammanfattning : This dissertation studies the theme of illness in Swedish fiction from the first decade of the 21st century. The aim is to present a wide-ranging discussion about illness as a contemporary literary theme. LÄS MER

 5. 25. Mordens marknad Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur

  Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Berglund; Johan Svedjedal; Ann Steiner; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish crime fiction; sociology of literature; publishing studies; book trade; book history; popular fiction; 2000s; 21st century.; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with Swedish crime fiction and its successes on the Swedish book market in the early 2000s. The genre’s expansion, marketing and literary content is mapped and analysed in three studies that together paint a thorough picture of this literary phenomena in Swedish book trade. LÄS MER