Sökning: "Swedish literature"

Visar resultat 21 - 25 av 1753 avhandlingar innehållade orden Swedish literature.

 1. 21. Konsten att upphöja det ringa : om Torgny Lindgrens litterära metod

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos

  Författare :Marcus Willén; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish Literature; Torgny Lindgren; short fiction; short story cycle; thematisation; catachresis; art in literature; biblical motifs; homiletics; logos; voice; skaz; dialect; framing; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The thesis examines how Torgny Lindgren carries out in literary praxis a particular vision of what serious art should be. This praxis is referred to as his "literary method". LÄS MER

 2. 22. Small Clauses in Swedish : Towards a Unified Account

  Detta är en avhandling från Scandinavian Languages

  Författare :Katarina Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ECM; object with infinitive; absolute construction; EPP; Agree; tense; matrix clause; periphrastic passive; light verbs; reflexive pronouns; participles; vP; TP; Small Clause; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Merge; chain formation; object predicative; CP;

  Sammanfattning : In this thesis I offer a unified syntactic account of the small clauses involved in Swedish object-with-infinitive constructions (ECM), object predicative constructions and absolute constructions. In the present framework, this similarity is conceptually appealing and is also supported by empirical data. LÄS MER

 3. 23. Den didaktiska fiktionen Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lotta Paulin; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; children s literature; history of children s literature; literature for children and young adults; role model; literary didactics; didactics; medieval children s literature; early modern children s literature; literary history; gender; dominance; subject position; empowering; concepts of childhood; childhood; exempla; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis investigates the construction of role models, more specifically literary didactics and constructions of subject positions, in literary works with exemplary stories in Swedish 1400–1750, from the perspective of literature for children and young adults.Childhood concepts, didactic concepts and subject positions presented to the reader are analyzed from the point of view of dominance and dissonance between different characters and messages. LÄS MER

 4. 24. Jag spelar er förväntan : självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna

  Detta är en avhandling från Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Författare :Paul Tenngart; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oscar Wilde; Bo Setterlind; Romanticism; Arthur Rimbaud; Birgitta Stenberg; Romantic poetics; biography; authorial legend; Grupp Metamorfos; neo-Romanticism; Swedish 1950 s; Swedish 20th century poetry; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Varje text hur utan värde än / blir lysande som död och sol och stränder, / när jag spelar er förväntan, / detta ojämförligt rika instrument" Så säger Harlequin till sin publik i Paul Anderssons Berättarna från 1955. Spelar med publikens förväntan gör också diktverkets upphovsman. LÄS MER

 5. 25. Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke

  Detta är en avhandling från Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Författare :Wiveca Friman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; temporality.; focalization; narrator; intertextuality; growth and development; view of life; teenage novels; childhood; Peter Pohl; children’s literature; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke" behandlar barndomsskildringarna "Regnbågen har bara åtta färger" (1986) och "Medan regnbågen bleknar" (1989) samt ungdomsromanerna "Vilja växa" (1994), "Vi kallar honom Anna" (1987) och "Klara papper är ett måste" (1998). Till sviten förbinds sagor ur "De Stora Penslarnas Lek" (1989) och dikter ur "Minns det" (1996). LÄS MER