Sökning: "Swedish literature"

Visar resultat 11 - 15 av 1754 avhandlingar innehållade orden Swedish literature.

 1. 11. Permeable islands : A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Christiane Müller; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; acceptability judgments; adjunct islands; coherence; filler-gap dependencies; finiteness; Swedish; syntax;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with extraction from adjunct clauses in Swedish and English. The topic is of interest because adjunct clauses are traditionally considered to be strong islands for extraction across languages (the Adjunct Condition). LÄS MER

 2. 12. Likt ett brustet halleluja : trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Anna Clara Törnqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Christine Falkenland born 1967 ; Swedish 20th century literature; thematic studies; intertextuality; dialogism; Mikhail Bakhtin; Christian themes; motifs and symbols; ur-scene; faith; doubt; the female body; sexuality; Book of Psalms; Job; Ecclesiastes; possession; sin; imitatio Christi; desire; law; gospel;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the Christian thematics in the novels of Christine Falkenland. It has two basic aims. LÄS MER

 3. 13. Kärleken utan namn Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Liv Saga Bergdahl; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lesbian literature; lesbian novels; Swedish literature; identity; in visibility; closet; secrecy; coming out; openness; 1930s; Margareta Suber; Agnes von Krusenstjerna; Karin Boye; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study representations of identity and (in)visibility in Swedish lesbian novels written in the 1930s, and to provide a summary of Swedish lesbian literature up to the early 21st century. This study has been done through a close reading primarily of Charlie by Margareta Suber (1932), Fröknarna von Pahlen by Agnes von Krusenstjerna (1930–1935) and Kris by Karin Boye (1934). LÄS MER

 4. 14. Pearl and Contemplative Writing

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Annika Sylén-Lagerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Cloud of Unknowing; Julian of Norwich; Margery Kempe; Richard Rolle; Walter Hilton; dream visions in literature; mysticism and literature; Thomas Aquinas and literature; Pseudo-Dionysius in England; religion and literature; literature and theology; medieval English poetry; women and medieval literature; Middle English literature; Gawain author; contemplative writers in medieval England; Pearl author; Pearl; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den engelska medeltidsdikten Pearl studeras främst mot bakgrund av Pseudo-Dionysius tankar samt den samtida kontemplativa litteraturen (d v s Julian of Norwich, Margery Kempe, Walter Hilton, Richard Rolle och den okände författaren av The Cloud of Unknowing). Det är framförallt med avseende på medeltida teologiska frågor om människans möjlighet och begränsing att förstå och återge det gudomliga som denna avhandling kommer med nytt material i forskningen om Pearl. LÄS MER

 5. 15. Journalistikens anatomi : analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879–1996

  Detta är en avhandling från Department of Scandinavian Languages, Lund University

  Författare :Henrik Rahm; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; journalistic professionalism; paratexts; discourse representation; discourse community; discourse; news genre; text structure; journalism; strike coverage; discursive practice; text pattern; voices; intertextuality; genre; Nordiska språk språk och litteratur ; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vilka samband finns mellan de förändringar som skett sedan 1879 i samhälle, journalistik och tidningstexter? Det är den övergripande frågan för denna avhandling. Svaren utgår från undersökningar av fem strejkbevakningar i tre dagstidningar 1879–1996. LÄS MER