Sökning: "Swedish literature"

Visar resultat 11 - 15 av 1982 avhandlingar innehållade orden Swedish literature.

 1. 11. Två världar - ett universitet : Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943 : en genusstudie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marta Ronne; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; university novels; university fiction; Swedish university fiction; gender and literature; women s studies; sociology of literature; Uppsala; Lund; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a gender study of Swedish-university fiction, novels and short stories, published in bookform by female and male authors between 1904 and 1943. Authors such as Ellen Landquist, Paul Rosen-ius,Axel Wändahl, Ragnar Josephson, Lydia Wahlström, Gustaf Hellström, Artur Möller, Margit Palmær,Ingeborg Björklund and Fritiof Nilsson Piraten examine the difficult relationship between young under-graduatesor graduates and the university. LÄS MER

 2. 12. Att slås till insikt : Hjalmar Bergmans roman Clownen Jac

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Sten Wistrand; Lars-Åke Skalin; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish literature; narrative structure; Künstlerroman; Hjalmar Bergman; Clownen Jac; litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This study deals with Hjalmar Berman´s last novel, Clownen Jac (Engl. transl. Jac the Clown), written, broadcast, and published in 1930. LÄS MER

 3. 13. Transformationer 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt

  Detta är en avhandling från Göteborg och Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Sam Holmqvist; Anna Williams; Eva Heggestad; Åsa Arping; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; trans literature; trans readings; trans characters; cross dressing; literature and history; 19th Century; 1900–1920; transgender; transgender people in literature; C.J.L. Almqvist; Lasse-Maja; Lars Molin; Aurora Ljungstedt; Amanda Kerfstedt; Frida Stéenhoff; translitteratur; transläsning; transgestalter; könsväxling; litteraturhistoria; 1800-tal; sekelskiftet 1900; transpersoner; crossdressing; transpersoner i litteraturen; C.J.L. Almqvist; Lasse-Maja; Lars Molin; Aurora Ljungstedt; Amanda Kerfstedt; Frida Stéenhoff; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Literary descriptions of shifting from and transgressing assigned sex were common in 19th Century Sweden. This thesis forms a contribution to the larger project of writing a history of Swedish trans literature, and develops new interpretations of certain works of fiction by applying a transgender studies perspective. LÄS MER

 4. 14. Elsa Fougt, Kungl. boktryckare Aktör i det litterära systemet ca 1780-1810

  Detta är en avhandling från Uppsala : Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala

  Författare :Anna-Maria Rimm; Marie-Christine Skuncke; Margareta Björkman; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Elsa Fougt; Kongl. Tryckeriet; book history; sociology of literature; gender history; publishing history; author-publisher relations; publisher; bookseller; printer; clandestine books; Swedish eighteenth-century literature; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Elsa Fougt (1744–1826), a woman entrepreneur, was one of the leading figures in the late eighteenth-century Swedish book trade. Her main enterprise was the printing house Kongl. Tryckeriet (the Royal Printing House), which was responsible for printing and publishing the official documents of the Swedish realm. LÄS MER

 5. 15. Den ensamma sjöjungfrun Om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tamara Andersson; Maria Jönsson; Elisabeth Hästbacka; Annelie Bränström Öhman; Anna Forssberg; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Carina Rydberg; autofiction; autobiography; identity narrative; the Gothic; female Gothic; genre; Swedish literature; identity; gender; sex; femininity; monstrosity; female authors; transgression; the uncanny; intelligibility; Carina Rydberg; autofiktion; självbiografi; jagberättande; gotik; genre; svensk litteratur; identitet; genus; kön; femininitet; monster; kvinnliga författare; författarroll; transgression; det kusliga; das Unheimliche; begriplighet; Literature; litteraturvetenskap; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is the two autobiographical novels Den högsta kasten (1997) and Djävulsformeln (2000) by Swedish author Carina Rydberg. Both novels generated lively public debate regarding how they ought to be read and understood, what genre they belonged to, and the ontological status of the narrating “I”. LÄS MER