Sökning: "Swedish literature in the seventeenth and eighteenth century"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Swedish literature in the seventeenth and eighteenth century.

 1. 1. Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Marie Löwendahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; General and comparative literature; the eighteenth century; women s letter-writing; the familiar letter; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en studie av kvinnors brevskrivning i Sverige under 1700-talet. Breven är skrivna av ett antal kvinnor från de högre samhällsskikten (adel och borgerskap) under 1780- och 1790-talen. Flertalet av breven är skrivna på svenska, men några också på franska. LÄS MER

 2. 2. Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs betrachtad: Svenska passionsdikter under 1600- och 1700-talet

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Valborg Lindgärde; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; litteraturkritik; The Passion; Allmän och jämförande litteratur; poetic meditation; sacred rhetoric; meditational practice; Bible interpretation; typology; General and comparative literature; literary theory; literature criticism;

  Sammanfattning : Metrical versions of the Passion form a significant part of the substantial body of devotional literature written in Europe during the 17th and 18th centuries. The aim underlying them was twofold: to meet the demand for works which could be used for purposes of educadon, edification, and private worship but also to show that the vanacul-ars could be used to produce distinguished works written in accordance with the aesthetic ideals of Classical and Neo-Latin poetry. LÄS MER

 3. 3. Dygdens förvandlingar Begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 1780

  Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Janne Lindqvist; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; occasional poetry; virtue; merchants; Swedish literature in the seventeenth and eighteenth century; history of literature and ideas; rhetoric; history of ethics; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how the concept of virtue (dygd) is used in Swedish occasional poetry addressed to merchants before 1780. Occasional poetry was the major kind of literature in Sweden in the seventeenth and the eighteenth century, and usually addressed to the nobility and other dominant groups. LÄS MER

 4. 4. Distribution and Differences Stratification and the System of Reproduction in a Swedish Peasant Community 1620-1820

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Jonas Lindström; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Peasant; stratification; inequality; reproduction; resources; distribution; social mobility; household; family; community; landholding; principles; conditions; social structure; feudalism; early modern period; Björskog; Sweden; agrarian history; social history; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : This dissertation examines the character, conditions and change of peasant stratification in early modern Sweden. Wherever and whenever one looks, one finds that resources were unevenly spread among peasant households. In the literature, there are different, and conflicting, views compatible with this finding. LÄS MER