Sökning: "Swedish Academy"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden Swedish Academy.

 1. 1. Tävlingarnas tid: arkitekttävlingarnas betydelse i borgerlighetens Sverige

  Författare :Rasmus Wærn; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architect; Swedish architecture; nineteenth century; bourgeoisie; history of modern architecture; architectural competitions; academy; profession; twentieth century;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to survey the impact that competitions have had on the architectural profession, mainly in Sweden, between the middle of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century. During this time architectural competitions shifted from individual experiments to a regular method for selection. LÄS MER

 2. 2. Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning : Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866

  Författare :Esbjörn Larsson; Maria Ågren; György Nováky; Donald Broady; Annika Ullman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden 1792-1866; Educational science; History of education; Sociology of education; Social history; Military history; Social reproduction; Estate society; Class society; Masculinity; Homosocial; Military education; Education systems; Boarding schools; Cadet academies; Historia; officersutbildning; sociologiska aspekter; Sverige; 1700-talet; 1800-talet; sociala klasser; utbildning och undervisning; uppfostran; militära aspekter; mansrollen; manlighet; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis presents an analysis of cadet training at the Royal War Academy between 1792 and 1866. The purposes of this study are to problematise the Academy's function and to investigate male social reproduction amongst the Swedish upper classes. LÄS MER

 3. 3. Platsens blick : Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790-1840

  Författare :Pär Eliasson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; travel; apodemics; natural history; Royal Swedish Academy of Science; Swedish Museum of Natural History; plant geography; zoology; Linnaeus; Göran Wahlenberg;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to study the relationship between travel as a form of knowledge and the natural history pursued at the Royal Academy of Science during the period 1790-1840. Primarily, this dissertation deals with the perception of travel as a form of knowledge which existed at the Royal Swedish Academy of Science, though a number of selected journeys are used to illustrate the era's shifting perceptions on travel. LÄS MER

 4. 4. Mellan akademi och lärarprofession : integrering av vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten

  Författare :Anders Råde; Ulrika Haake; Kent Löfgren; Martin Stigmar; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Academic trend; higher education; horizontal discourse; practice trend; vertical discourse; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the relationship between the overall academic and profession-oriented goals for the degree project in Swedish teacher education. The methodology includes analyses of 26 syllabi, reviews of 33 scientific papers, interviews with 24 supervisors and analyses of 84 published degree projects. LÄS MER

 5. 5. Strängt upptagen och fast besluten Beskrivningen av kollokationer i SAOB

  Författare :Bodil Rosqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; collocation; dictionary; historical lexicography; phraseology; SAOB; Swedish;

  Sammanfattning : The objective of this study is to analyze the description of collocations in the Swedish Academy Dictionary (SAOB 1898–). The 81 phrases that Svensén (2004:212) gives as examples of collocations of different grammatical construction types are investigated. LÄS MER