Sökning: "Sweden Demoerats"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sweden Demoerats.

  1. 1. Att dansa i otakt med väljarna Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Jenny Kiiskinen; Sigrid Saveljeff; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; radical right-wing populism; political strategies; liberal democracy; democratic dilemma; Sweden Demoerats; the Social Democratic party; the Conservative party; radikal högerpopulism; politiska strategier; liberal demokrati; demokratiskt dilemma; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; Moderaterna; Humanities Social Sciences; högerpopulism; strategier; demokrati; Radical right-wing populism; Sweden Democrats; Radikal högerpopulism;

    Sammanfattning : Etablerade partiers strategiska bemötande av radikala högerpopulistiska partier (RHP-partier) står i fokus för avhandlingen. Syftet med avhandlingen är rekonstruktion och analys av innehållet i de etablerade partiernas strategiska bemötande av partier som anses utmana centrala principer inom den liberala demokratin, såsom pluralism och tolerans, och vars närvaro också anses skapa ett demokratiskt dilemma. LÄS MER