Sökning: "Sweden literature"

Visar resultat 1 - 5 av 991 avhandlingar innehållade orden Sweden literature.

 1. 1. Komediant och riksförrädare Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annie Mattsson; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; political culture; Sweden; eighteenth century; Gustav III king of Sweden; 1746–1792 ; underground literature; manuscript studies; libel and slander; Retorik; politisk kultur; Sverige – historia; Gustav III; censur; handskrifter; pamfletter; smädelser; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Rhetoric; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Retorik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The opposition against Gustavus III (1746–1792) had limited access to the printing press, but managed to spread a variety of political pamphlets through clandestine manuscripts. The main purpose of the dissertation is to analyse this communication and thereby enhance our understanding of the political culture of the period. LÄS MER

 2. 2. I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Ann Steiner; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sociology of literature; book history; Månadens bok; Bonniers; Sven Delblanc; Kerstin Ekman; popular literature; the Swedish 20th century novel; documentary novels; realism; 1970s; book trade; book clubs; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Föreliggande avhandling, I litteraturens mittfåra, behandlar bokmarknad, bokklubbar och litteraturen under 1970-talet i Sverige. Bakgrunden till undersökningen är de radikala förändringar som skedde på den svensk bokmarknaden efter den genomgripande avregleringen av handeln med böcker 1970. LÄS MER

 3. 3. Mellan två stolar Författarskap i Sverige med ungerskspråkig bakgrund 1945–2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tünde Blomqvist; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; migration literature; Hungarian literature in Sweden; Swedish-Hungarian migration literature; Hungarians in Sweden; authorship with Hungarian-language background; multilingual literature; sociology of literature; transcultural literature; transnational literature; identity; code-switching.; Finsk-ugriska språk; Finno-Ugric Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to map and analyse literature written by authors with a Hungarian-language background who moved to Sweden between 1945 and 2015, and who have published literary works in book format. From the perspective of the sociology of literature, this thesis focuses on publishing channels and possibilities, the authors’ and their works places in the literary value system and feed-back in the form of reviews, but also choice of language, theme, and genre. LÄS MER

 4. 4. Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sten-Olof Ullström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Swedish Senior High School.; Student essay; Mother tongue instruction; Educational history; Literature instruction; Reception of literary texts; Literary canon; Literary history; August Strindberg; Mikhail Bakhtin; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; Litteraturundervisning; Litteraturundervisning -- Gymnasiet; Strindberg; Svenska författare;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om hur bilden av August Strindbergs författarskap gestaltats i gymnasiets litteraturundervisning. Strindberg representerar i Sverige det moderna genombrottets litteratur där gränserna mellan offentlighet och intimsfär utmanas Studien vill visa hur och varför en författarbild kvalificerar eller diskvalificerar sig i en nationell undervisningsdiskurs, liksom hur och varför författarbilden växlar. LÄS MER

 5. 5. Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Magnus Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; the grotesque; documentary; polyphony; Arnold Ljungdal; Ture Nerman; the new woman; D. H. Lawrence; Artur Lundkvist; Harry Martinson; primitivism; Raymond Williams; Mikhail Bakhtin; Fredric Jameson; Marxist criticism; avant-garde; social modernism; modernity; modernism; modernisation; Ivar Lo-Johansson; labour movement; socialist realism; Moa Martinson; proletarian literature; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om arbetarförfattaren Ivar Lo-Johanssons modernitet, sådan den kommer till uttryck i de sk. statarromanerna: Godnatt, jord (1933), Bara en mor (1939) och Traktorn (1943). LÄS MER