Sökning: "Svitlana Vdovikova"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Svitlana Vdovikova.

  1. 1. Roles of membrane vesicles in bacterial pathogenesis

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

    Författare :Svitlana Vdovikova; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Membrane vesicles; autophagy; pore-forming toxin; pore formation; Listeria monocytogenes; Vibrio cholerae; virulence factor; PrtV protease; listeriolysin O; V. cholerae cytolysin; mikrobiologi; Microbiology; molekylärbiologi; Molecular Biology;

    Sammanfattning : The production of membranous vesicles is observed to occur among organisms from all domains of the tree of life spanning prokaryotes (bacteria, archaea) and eukaryotes (plants, animals and fungi). Bacterial release of membrane-derived vesicles (MVs) has been studied most extensively in cases of Gram-negative species and implicating their outer membrane in formation of extracellular MVs. LÄS MER