Sökning: "Svenska språket didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Svenska språket didaktik.

 1. 1. Tillgång till framgång : Lärare och studenter om stadieövergången till högre utbildning

  Författare :Sofia Ask; Jan Einarsson; Birgitta Garme; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Svenska språket med didaktisk inriktning; Swedish Didactics;

  Sammanfattning : This essay discusses the advantages and disadvantages of co-ordinated subjects in Upper Secondary education, with focus on the implication such co-ordination has on writing skills. Through analysis of student essays, some conclusions are made concerning the justification of co-ordination of subjects. LÄS MER

 2. 2. Language policy and Sámi education in Sweden : ideological and implementational spaces for Sámi language use

  Författare :Kristina Belancic; Eva Lindgren; Patrik Lantto; Ylva Jannok Nutti; Hilde Sollid; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sámi language use; Sámi Indigenous education; implementational and ideological spaces; Swedish Sápmi; language teaching and learning; språkdidaktik;

  Sammanfattning : In Sámi schools in Sweden, the use of the Sámi languages and Swedish as languages of instruction is regulated by government and education policy; legislation allows Sámi and Swedish to be used for teaching and learning. However, agency and personal beliefs about Sámi languages play important roles in language use. LÄS MER

 3. 3. Vägar till ett akademiskt skriftspråk

  Författare :Sofia Ask; Jan Einarsson; Eva Östlund-Stjärnegårdh; Jon Smidt; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; teaching; learning; academic writing; discourse; interim text; changes of level; Swedish language; akademiskt skrivande; diskurs; interimtext; stadieövergång; didaktik; Scandinavian languages; Nordiska språk; Svenska språket med didaktisk inriktning; Swedish Didactics;

  Sammanfattning : Abstract Ask, S., 2007: Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Roads to academic written language). Acta Wexionensia nr 115/2007. LÄS MER

 4. 4. ”Jag kan göra hundra låtar”. Barns musikskapande med digitala verktyg

  Författare :Bo L Nilsson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; Musikvetenskap; Musicology; technology; play; orality; children; creativity; musical thinking; Music education; composition; didaktik;

  Sammanfattning : Today’s children live in a world where music in all its different forms has become a significant factor in their everyday life. From earlier research we know that young children are able to create music by singing and using musical instruments. LÄS MER

 5. 5. Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv

  Författare :Kent Adelmann; Avdelningen för idé- och lärdomshistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Syllabus for Swedish; Pedagogy and didactics; Teacher Education; Educational History; Talk in Interaction; Group Talks; Classroom Research; Listening Practice; Listening Instruction; Listening Research; Listening Theory; Meaning Determination; Semantics; Listening Reception; Rhetoric; Intertextuality; Reported Listening; Response; Context; Dialogue; Long-term Listening; Utterance; Mikhail Bakhtin; Voice; Pedagogik; didaktik; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis has two points of departure and four main purposes. The first point of departure concerns the narrow perspective of the listening skill in Swedish. The first purpose is to show the lack of attention to the listening skill in research and mother tongue education in the Swedish compulsory school. LÄS MER