Sökning: "Svensk litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 114 avhandlingar innehållade orden Svensk litteratur.

 1. 1. Svensk-franska förhandlingar : Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal

  Författare :Rickard Karlsson; Angelika Linke; Lars-Håkan Svensson; Marie-Christine Skuncke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; comedy of manners; cultural influence; era of liberty; France; history of culture; history of ideas; moral weeklies; satire; Frankrike; svensk frihetstid; idéhistoria; karaktärskomedi; kulturhistoria; kulturinfluens; moraliska veckoskrifter; moralsatir; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen tar till syfte att närmare förklara hur det i svensk 1700-talslitteratur vanligt förekommande satiriska porträtterandet av en landsman som har låtit sig påverkas av fransk kultur, i seder, språk och mode, på sådant sätt att han har blivit en ”sprätthök”, utgör en kritik av det franska kulturinflytandet. Avhandlingen visar också hur det kritiska förhållningssättet till det franska kulturinflytandet, som kanaliseras i beskrivningarna av sprätthöksfigurens förfranskade later, är inbegripet i diskurser om nationell tillhörighet, kultur, moral och språk. LÄS MER

 2. 2. Vid pornografins gräns : Erotik i svensk prosa 1819–2019

  Författare :Anna Hultman; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; svensk 1800-talslitteratur; svensk 1900-talslitteratur; Almqvist; erotisk litteratur; Folkhammar; sexualitetens historia; Krusenstjerna; Leffler; legitimering; litteraturhistoria; pornografi; prosa; provokation; sexuella representationer; Sverige; överträdelse; Wijkmark; Österlund; 19th Century Swedish Literature; 20th Century Swedish Literature; Almqvist; Erotic Literature; Folkhammar; History of Sexuality; Krusenstjerna; Leffler; Legitimization; Literary History; Pornography; Prose; Provocation; Sexual Representations; Sweden; Transgression; Wijkmark; Österlund;

  Sammanfattning : Transgressive sexual representations have long been a point of contention in Western societies. While some representations are easily disregarded as obscene, pornographic, smut, worthless or uninteresting, others disrupt established categorizations and are subject to heated debates. LÄS MER

 3. 3. En svensk harlekinad : Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman och Lars Forssell

  Författare :Åsa Mälhammar; Anders Cullhed; Johan Stenström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fool; jester; clown; Pierrot; Harlequin; puppet theatre; marionette; commedia dell’arte; literary motif; mask; theatrical; literary form of expression; Swedish poetry; Swedish novel; Hjalmar Bergman; C.J.L. Almqvist; Lars Forssell; Literature; Litteraturvetenskap; History of Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of the thesis emerges out of curiosity as to how something which is essentially theatrical is transferred to a literary form of expression. Against this background the fool has been chosen as a potentially theatrical figure. LÄS MER

 4. 4. 1914 års idéer : en studie i svensk litteratur

  Författare :Tyrgils Saxlund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fantastiska fröknar. Studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur

  Författare :Anna Maria Ursing; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; Women teachers; Swedish ficiton; love; gender; governess; headmistress; girl’s schools; high schools; education history; cultural history; women’s history; General and comparative literature; Fredrika Bremer.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; kvinnliga lärare i litteraturen; kvinnliga lärare; svensk skönlitteratur;

  Sammanfattning : This dissertation deals with women teachers in Swedish fiction by both male and female authors in the period from 1830 to 2003. It presents and discusses life narratives of individual fictional teachers in 127 texts. The study is organised chronologically and thematically and includes the historical and cultural framework. LÄS MER