Sökning: "Sven"

Visar resultat 1 - 5 av 455 avhandlingar innehållade ordet Sven.

 1. 1. Om intekning för obetald köpeskilling, XI:2 JB. Akademisk afhandling, med den vidtlagfarna juridiska facultetens samtycke, af Sven Themptander ... och Carl Axel Bergsten af södermanlands och nerikes nation. Underkastas offentlig granskning i gustavianska lärosalen d. 12 jun. 1815. på vanlig tid f.m

  Detta är en avhandling från Upsala, hos Zeipel och Palmblad

  Författare :Sven Themptander; Uppsala universitet.; [1815]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Planering eller frigörelse? : en studie om bemyndigande

  Detta är en avhandling från Sven Jarhag, Yrvädersgatan 5, 573 38 Tranås , Sweden

  Författare :Sven Jarhag; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vård och rehabilitering; Handikappade; Care and help to handicapped; Sociologi; Sociology; Control; Liberation Emancipation; Functional Impairments; Empowerment; Planning; Social law; Socialrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den rättighetslagstiftning som presenterades i handikapputredningens slutbetänkande (SOU 1991:46), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, visade att samhällets välfärd i ett etiskt perspektiv är något som angår alla. Kravet på samhällssolidaritet innebär enligt utredningen att samhällets insatser måste utformas i enlighet med kvalitetskrav som syftar till självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktighet samt kontinuitet och helhetssyn. LÄS MER

 3. 3. Metallacyclic Phosphine Complexes and Intramolecular Csp3-H Bond Activation -Synthesis, Characterisation and Catalytic Application

  Detta är en avhandling från Sven Sjövall, Inorganic Chemistry, Chemical Center, Lund University

  Författare :Sven Sjövall; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; catalysis; Heck; diphosphite; diphosphine; phosphine; cyclometallation; C-C activation; C-O activation; C-H activation; palladium; rhodium; iridium; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis deals with metallacyclic late transition metal complexes, obtained by intramolecular Csp3-H activation, and the application of such compounds in catalysis. The new hemilabile P,O phosphines N-methyl-N-propionyl-2-(diphenylphosphino)benzylamine (DPPAM), o-(diphenylphosphino)benzoic acid ethyl ester (DPPES), o-(diphenylphosphino)benzoic acid methyl ether (DPPET) and ±-1-(2- diphenylphosphino)phenylethyl propionate (±-DPPMES) and the symmetrical diphosphorus donor ligands cis-1,3-bis[(diphenylphosphino)methyl]-cyclohexane (DPCY), cis-1,3-bis[(di-tertbutylphosphino)methyl]cyclohexane (DTBCY) and cis-1,3-bis[(di-isopropylphosphino)methyl]cyclohexane (DIPCY) have been synthesised, allowing the preparation of a range of new metallacyclic rhodium(III), iridium(III) and palladium(II) complexes. LÄS MER

 4. 4. Hyperpolarized Nuclei for NMR Imaging and Spectroscopy – Methodology and model studies of lung and vascular function

  Detta är en avhandling från Sven Månsson, Dept. of Experimental Research, Malmö University Hospital, SE–205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Sven Månsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; lung function; 3He; 13C; 129Xe; Elektroteknik; Electrical engineering; Magnetic resonance; hyperpolarized;

  Sammanfattning : Based on the principle of nuclear magnetic resonance (NMR), magnetic resonance imaging (MRI) and magnetic resonance spectroscopy (MRS) are widely used methods in medical diagnostic imaging and biological research. Clinical MRI has been restricted to imaging of protons, for reasons of sensitivity. LÄS MER

 5. 5. The fuzzy front end of product innovation processes the influence of uncertainty, equivocality, and dissonance in social processes of evolving product concepts

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Sven Andersson; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovations; Fuzzy front end; Business Economics - Business studies; Innovationer; Ekonomi - Företagsekonomi; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : Developing new products is essential for the long-term survival of companies. The fuzzy front end (FFE) is the first phase in the product innovation process and is considered an important determinant for successful product innovation. This thesis addresses the social process in which individuals evolve a product concept in the fuzzy front end. LÄS MER