Sökning: "Sven"

Visar resultat 1 - 5 av 428 avhandlingar innehållade ordet Sven.

 1. 1. Om intekning för obetald köpeskilling, XI:2 JB. Akademisk afhandling, med den vidtlagfarna juridiska facultetens samtycke, af Sven Themptander ... och Carl Axel Bergsten af södermanlands och nerikes nation. Underkastas offentlig granskning i gustavianska lärosalen d. 12 jun. 1815. på vanlig tid f.m

  Detta är en avhandling från Upsala, hos Zeipel och Palmblad

  Författare :Sven Themptander; Uppsala universitet.; [1815]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Planering eller frigörelse? : en studie om bemyndigande

  Detta är en avhandling från Sven Jarhag, Yrvädersgatan 5, 573 38 Tranås , Sweden

  Författare :Sven Jarhag; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vård och rehabilitering; Handikappade; Care and help to handicapped; Sociologi; Sociology; Control; Liberation Emancipation; Functional Impairments; Empowerment; Planning; Social law; Socialrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den rättighetslagstiftning som presenterades i handikapputredningens slutbetänkande (SOU 1991:46), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, visade att samhällets välfärd i ett etiskt perspektiv är något som angår alla. Kravet på samhällssolidaritet innebär enligt utredningen att samhällets insatser måste utformas i enlighet med kvalitetskrav som syftar till självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktighet samt kontinuitet och helhetssyn. LÄS MER

 3. 3. Metallacyclic Phosphine Complexes and Intramolecular Csp3-H Bond Activation -Synthesis, Characterisation and Catalytic Application

  Detta är en avhandling från Sven Sjövall, Inorganic Chemistry, Chemical Center, Lund University

  Författare :Sven Sjövall; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; catalysis; Heck; diphosphite; diphosphine; phosphine; cyclometallation; C-C activation; C-O activation; C-H activation; palladium; rhodium; iridium; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Katalytisk omvandling av enkla kolväten till mer användbara substanser m.h.a. homogena/lösliga komplex av övergångsmetaller är ett mycket viktigt ämnesområde inom metallorganisk kemi. LÄS MER

 4. 4. Hyperpolarized Nuclei for NMR Imaging and Spectroscopy – Methodology and model studies of lung and vascular function

  Detta är en avhandling från Sven Månsson, Dept. of Experimental Research, Malmö University Hospital, SE–205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Sven Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; lung function; 3He; 13C; 129Xe; Elektroteknik; Electrical engineering; Magnetic resonance; hyperpolarized;

  Sammanfattning : Based on the principle of nuclear magnetic resonance (NMR), magnetic resonance imaging (MRI) and magnetic resonance spectroscopy (MRS) are widely used methods in medical diagnostic imaging and biological research. Clinical MRI has been restricted to imaging of protons, for reasons of sensitivity. LÄS MER

 5. 5. The fuzzy front end of product innovation processes the influence of uncertainty, equivocality, and dissonance in social processes of evolving product concepts

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Sven Andersson; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovations; Fuzzy front end; Business Economics - Business studies; Innovationer; Ekonomi - Företagsekonomi; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : Developing new products is essential for the long-term survival of companies. The fuzzy front end (FFE) is the first phase in the product innovation process and is considered an important determinant for successful product innovation. This thesis addresses the social process in which individuals evolve a product concept in the fuzzy front end. LÄS MER