Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Effects of epidural analgesia on gastroduodenal motility : experimental and clinical studies with epidural morphine and epidural bupivacaine

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Sven-Egron Thörn; Uppsala universitet.; [1995]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER