Sökning: "Sven-egron Thörn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sven-egron Thörn.

 1. 1. Effects of epidural analgesia on gastroduodenal motility : experimental and clinical studies with epidural morphine and epidural bupivacaine

  Författare :Sven-Egron Thörn; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The influence of opioids on gastric function : experimental and clinical studies

  Författare :Jakob Walldén; Magnus Wattwil; Sven-Egron Thörn; Eldar Søreide; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gastrointestinal motility; gastric emptying; gastric tone; electrogastrography; analgesics; opioids; µ-opioid receptor; polymorphism; Surgery; Kirurgi; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : Efter operation och anestesi får patienter ofta en negativ påverkan på magsäck och tarmar. Illamående och kräkningar är ett stort problem och många har svårt att komma igång med intag av föda och normal tarmfunktion då magsäcken och tarmarna ”står stilla”. Flera faktorer bidrar- bl.a. LÄS MER