Sökning: "Sven Trygged"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sven Trygged.

 1. 1. Arbetslös och medellös : en studie av beredskapsarbetare i Stockholm = [No job, no means] : [on relief workers in Stockholm]

  Författare :Sven Trygged; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Beredskapsarbete: Sverige; Beredskapsarbeten-- Sverige; Arbetslöshet-- Sverige -- 1990-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Socialtjänsten och familjen : socialarbetares konstruktion av familj och insatser i familjerelaterad komplexitet

  Författare :Ahmet Gümüscü; Evelyn Khoo; Lennart Nygren; Sven Trygged; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; complex needs; complexity; family-based social work; social services; social workers; Sweden; focus groups; vignettes;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyse how social workers in Swedish social services define “family” and handle complexity when they work with families, and especially “families with complex needs” as the target of their interventions. Whereas families with complex needs can be understood to involve one or more family members having two or more simultaneously occurring needs or problems (e. LÄS MER