Sökning: "Sven Rinman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sven Rinman.

  1. 1. Studier i svensk bokhandel : Svenska bokförläggareföreningen 1843-1887

    Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

    Författare :Sven Rinman; Stockholms högskola.; [1951]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER