Sökning: "Sven Lundkvist"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Sven Lundkvist.

 1. 1. Gustav Vasa och Europa : svensk handels- och utrikespolitik 1534-1557

  Författare :Sven Lundkvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Condition assessment of road equipment with emphasis on road markings and barriers

  Författare :Sven-Olof Lundkvist; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Road Equipment with Emphasis on Condition Assessment

  Författare :Sven-Olof Lundkvist; Ulf Isacsson; Rolf Magnusson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Road equipment; Condition assessment; State-of-the-art; Mobile measurement; Road marking; Road sign; Post delineator; Traffic light; Street lighting; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : This doctoral thesis deals primarily with condition assessment of road equipment. The road equipment concept is defined by five main groups, road lighting, fences and barriers, vertical signs, horizontal signs and traffic signals, respectively. LÄS MER

 4. 4. Nelly Hall: uppburen och ifrågasatt : Predikant och missionär i Europa och USA 1882-1901

  Författare :Gunilla Gunner; Alf Tergel; Sven Lundkvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Missionary studies; Nelly Hall; Women Preaching; Women History; Revival Movements; Church History–Sweden–1882–1901; Swedish Holiness Mission; Salvation Army; Swedish Americans; Holiness; Faith Healing; Apocalypticism; Missionsvetenskap; kvinnopredikan; kvinnohistoria; väckelserörelser; väckelserörelseforskning; kyrkohistoria-Sverige-1800-tal; Helighetsförbundet; Helgelseförbundet; Frälsningsarmén; svensk-amerikaner; helighet; helande; apokalyptisk; Missionary studies; Missionsvetenskap; Missionsvetenskap; Studies of Missions;

  Sammanfattning : In 19th century Sweden women preached in the popular revival movements as they did in the other Nordic countries, in Great Britain and the United States. One of the most famous preachers in Sweden was Nelly Hall (1848–1916). LÄS MER

 5. 5. Gångtunneln : Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010

  Författare :Lydia Wistisen; Boel Westin; Göran Rossholm; Paul Tenngart; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Young Adult Literature; Spatial studies; Urbanity; Youth Culture; Stockholm; City representations; Space; Intersectionality; The suburb; The Shopping Mall; The Street; Homelessness; The Car; The Motorcycle; Consumption; Modernity; Fashion; Ungdomslitteratur; rumsteori; urbanitet; ungdomskultur; Stockholm; stadsskildringar; rummet; intersektionalitet; förorten; miljonprogrammet; varuhuset; mellanöl; gatan; hemlöshet; konsumtion; Modernitet; motorcykeln; smink; mode; bilen; Helena Nyblom; Marika Stiernstedt; Hjalmar Wallander; Emil Norlander; Kar de Mumma; Signe Lindegren; Maja Jäderin-Hagfors; Martha Sandwall-Bergström; Harry Kullman; Anna Lisa Lundkvist; Disa Netterström-Jonsson; Sven Wernström; Sonja Berg; Inger Brattström; Stig Malmberg; Börje Isaksson; Lars Peterson; Kerstin Thorvall; Maria Gripe; Peter Pohl; Åsa Anderberg Strollo; Inger Edelfeldt; Peter Pohl; Mats Wahl; Tore Persson; Malin Isaksson; Douglas Foley; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis shows that the urban experience is a fundamental part of the development of the Swedish young adult novel by analysing city representations in Swedish young adult literature from 1890 to 2010. By suggestion that there is a strong bond between the notion of the urban and that of adolescence this study examines continuity and change in representations of coming-of-age, focusing especially on intersections between age, gender, class, ethnicity and sexuality. LÄS MER