Sökning: "Sven Hessle"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sven Hessle.

 1. 1. Självidentitet och varseblivning : en perceptgenetisk studie av patienter före och efter psykoterapi

  Författare :Sven Hessle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. How Do They Make It? : perspectives on labour market participation among descendants of immigrants in Sweden

  Författare :Pinar Aslan; Nader Ahmadi; Stefan Sjöberg; Eva Wikström; Sven Hessle; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour market participation; labour market conditions; occupational attainment; aspirations; descendants of immigrants; second generation; gender; family; social capital; cultural capital; habitus;

  Sammanfattning : This is a compilation dissertation based on a comprehensive summary and four empirical articles. The overarching aim of the dissertation is to study influences on the occupational aspirations and attainments of employed descendants of non-European, non-Western immigrants in Sweden, from their own perspectives. LÄS MER