Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå : två studier om implementering respektive konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning

  Författare :Gun Abrahamsson; Sven Helin; Ingemund Hägg; Nils Kinch; Sven Modell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå : Två studier om implementering respektive konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning

  Författare :Gun Abrahamsson; Sven Helin; Nils Kinch; Ingemund Hägg; Thomas Sandberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Industriell organisation; Institutionell teori; Organisatoriskt lärande; Regelstyrd handling; Ekonomistyrning; Lateralt samarbete; Fallstudier; World Class Manufacturing; Ständig förbättring; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The two studies reported in this thesis are about problem solving at a low organisational level in an organisational unit in a Swedish manufacturing company, which has adopted ideas of World Class Manufacturing. In the first study, we analyse, from an organisational learning perspective, the implementation of the well-known concept Continuous Improvement at shop-floor level and how management accounting may facilitate or impede improvement work. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning och förbättringsarbete : En fallstudie om hur ekonomistyrning kan stödja respektive hindra förbättringsarbete

  Författare :Gun Abrahamsson; Sven Helin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning och förbättringsarbete. En fallstudie om hur ekonomistyrning kan stödja respektive hindra ständigt förbättringsarbete

  Författare :Gun Abrahamsson; Sven Helin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå - två studier om implementering och konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning

  Författare :Gun Abrahamsson; Sven Helin; Sweden Uppsala Department of Business Studies;Uppsala University Faculty of Social Sciences Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet; []
  Nyckelord :Företagsekonomi; Industriell organisation; Institutionell teori; Organisatoriskt lärande; Regelstyrd handling; Ekonomistyrning; Lateralt samarbete; Fallstudier; World Class Manufacturing; Ständig förbättring; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The two studies reported in this thesis are about problem solving at a low organisational level in an organisational unit in a Swedish manufacturing company, which has adopted ideas of World Class Manufacturing. In the first study, we analyse, from an organisational learning perspective, the implementation of the well-known concept Continuous Improvement at shop-floor level and how management accounting may facilitate or impede improvement work. LÄS MER