Sökning: "Sven Gustafsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Sven Gustafsson.

 1. 1. Nuclear properties from angular correlations and spectroscopic decay studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven Gustafsson; Uppsala universitet.; [1967]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fångenskap och flykt Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring och science fiction decennierna kring 1970

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Svante Landgraf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childhood novels; travelogues; science fiction; futures studies; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist; Barndomsskildringar; reseskildringar; science fiction; framtidsstudier; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist;

  Sammanfattning : Frihet är ett viktigt tema under nittonhundratalet, kanske särskilt decennierna omkring 1970 med allt vad den tiden innehåller av frigörelsekamp, uppror mot gamla traditioner, individualism och kollektivism. Den här avhandlingen spårar det temat genom tre genrer i den svenska litteraturen, från sextiotalet och framåt: den självbiografiska barndomsskildringen, reseskildringen och science fiction-romanen. LÄS MER

 3. 3. I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Ann Steiner; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sociology of literature; book history; Månadens bok; Bonniers; Sven Delblanc; Kerstin Ekman; popular literature; the Swedish 20th century novel; documentary novels; realism; 1970s; book trade; book clubs; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Föreliggande avhandling, I litteraturens mittfåra, behandlar bokmarknad, bokklubbar och litteraturen under 1970-talet i Sverige. Bakgrunden till undersökningen är de radikala förändringar som skedde på den svensk bokmarknaden efter den genomgripande avregleringen av handeln med böcker 1970. LÄS MER