Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Transformation of eternity: On man and cosmos in Emberá thought

    Författare :Sven-Erik Isacsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; religionshistoria; indianer; Sydamerika; Colombia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER