Sökning: "Sven Eklund"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Sven Eklund.

 1. 1. Exploring massively parallel models and architectures for efficient computation of evolutionary algorithms

  Författare :Sven Eklund; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :evolutionary algorithms; genetic programming; linear machine code; distributed population models; diffusion model; symbolic function regression; time series forecasting; VHDL; FPGA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exploring Massively Parallel Models and Architectures for Efficient Computation of Evolutionary Algorithms

  Författare :Sven Eklund; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :distributed population models; evolutionary algorithms; symbolic function regression; genetic programming; linear machine code; Diffusion Model; time series forecasting; FPGA; VHDL;

  Sammanfattning : 'Evolutionary algorithms' is the collective name for a group of relatively new stochastic search algorithms that have several unique and interesting properties. However, as with all search algorithms, evolutionary algorithms also have disadvantages. LÄS MER

 3. 3. Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten : Vetenskapliga modeller och politiska reformer under efterkrigstidens första decennier

  Författare :Pär Wikman; Per Lundin; Niklas Stenlås; Magnus Eklund; David Larsson Heidenblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Postwar social science; history of geography; history of planning; central place theory; Torsten Hägerstrand; municipal reforms; reform technocrats;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explain why human geography in Sweden became a planning science during the postwar period. Human geography had developed a sophisticated use of abstract models. The proliferation of models within in the social sciences was an international phenomenon during the postwar period. LÄS MER